Nyt om politik uge 4

Der er nyt referat fra Kommunalbestyrelsen samt dagsorden for seks udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde torsdag den 26. januar. På dagsordenen var blandt andet godkendelse af politikker, en ændring af vinterregulativet, navn til det nye borgercenter samt en afslutning af projektet ”Forhave på forkant”.

 

 

Midler til fællesprojekt i Ørslev frigivet

Kommunalbestyrelsen har frigivet midler til et fællesprojekt i Ørslev for skole, idrætsklub og nyt egnshus. Midlerne er afsat i budgettet for 2017.

Det er ildsjæle fra lokalråd, idrætsklub, skole, foreninger og forsamlingshus der i fællesskab har skabt projektet, som handler om at etablere et samlingssted i Ørslev Skoles tidligere hjemkundskab- og natur/tekniklokaler, som suppleret af et par mindre tilbygninger, bliver samlingspunkt for flere aktiviteter. Bl.a. får idrætsklubben får nyt redskabsrum, der bliver mulighed for at lave foreningsfitness og skolens faciliteter bliver moderniseret.

Egnshuset skal drives af frivillige, og vil få et fast tilskud til drift og indvendig vedligeholdelse.

Det kommunale tilskud gives, fordi kommunen ifølge folkeoplysningsloven skal stille gratis lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger.

Egnshuset vil kunne udleje deres lokaler til private arrangementer, således at de aktiviteter der i dag er i forsamlingshuset kan fortsætte.

Den samlede investering bliver på ca. 4,6 mio. kr., og finansieres delvist af ubrugte midler under Børne-, Unge- og Familieudvalget samt Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Projektet foregår i to faser, hvoraf 1. fase startes op i 2017 med de første ombygninger og anlæg til det kommende egnshus og anlæg af depot til idrætshal. 2. fase gennemføres 2018, hvor resten af egnshuset og skolens faciliteter vil blive renoveret.

 

De sidste politikker er godkendt, og sendes nu i høring

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2017, de sidste 5 af 12 politikker. Det var:

• Politik for bosætning

• Politik for Uddannelse

• Politik for integration

• Politik for frivillighed og borgerinddragelse

• Politik for børn og unge

Politikken for børn og unge var i høring i slutningen af 2016, og er nu endeligt vedtaget, mens de fire øvrige – som er tværgående politikker – kun er godkendt som forslag og derfor sendes i høring indstil den 1. marts 2017.

Politikkerne, der skal understøtte kommunalbestyrelsens vision 2030 om den sundeste og smukkeste forhave, sætter den overordnede retning for de kommende års indsatser og fokusområder. Der vil efterfølgende blive udarbejdet konkrete strategiplaner, der beskriver hvad kommunalbestyrelsen vil fokusere på de næste par år.

Når politikkerne efter høringen vedtages endeligt i marts, vil alle 12 politikker blive samlet i et hæfte til kommunalbestyrelsen.

 

Afslutning af projekt ”Forhave på Forkant”

For at styrke det fremtidige lokale udviklingsarbejde er der det seneste år blevet set på det aktive medborgerskab gennem projektet ”Forhave på Forkant”.

Resultatet i form af anbefalinger til det fremtidige arbejde foreligger nu i en afslutningsrapport.

Kommunalbestyrelsen besluttede at tage rapporten til efterretning.

Projektets analyser af samspillet mellem kommunen og de lokale kræfter giver os et godt indblik i de udfordringer vi står med i forhold til det lokale samarbejde. De afholdte workshops mv. har både bidraget til udvikling af samarbejdet, og har givet inspiration til det fremtidige samarbejde.

Gennem projektet er der set nærmere på samarbejdsformerne, herunder også de lokale udviklingsplaner. Dette har konkret udmøntet sig i tre strategiplaner, hvor der er arbejdet med:

• Den lokale kommunikationsindsats og udarbejdelse af lokal udviklingsplan (Stensved)

• Sammenhæng mellem de lokale udviklingsplaner og den kommunale planlægning (Bogø)

• Håndtering af lokalt initierede projekter i den kommunale organisation (Præstø)

Anbefalingerne fra projektet bliver en del af arbejdet med realiseringen af Vordingborg Kommunes nye ”Frivillighed- og borgerinddragelsespolitik”.

 

Borgercenter har fået navn

Kommunalbestyrelsen vedtog, at det nye borgercenter i Vordingborg by kommer til at hedde Job- og Borgerservice Vordingborg.

Job- og Borgerservice Vordingborg skal, som navnet antyder, rumme Borgerservice, Afdeling for Arbejdsmarked samt ydelseskontor.

Første spadestik tages her i januar, og byggeriet forventes at stå klar til indvielse i sommeren 2018.

 

Kommunen salter og rydder sne på flere fortove

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunen fremover vil salte og rydde sne på flere fortove langs kommunens veje i Vordingborg, Stege og Præstø. Det er fortove, som boligejerne langs vejen ikke skal salte og rydde for sne, fordi boligejerne ikke har adgang til vejen.

Derfor har Kommunalbestyrelsen vedtaget et nyt vinterregulativ. I regulativet kan du læse mere om de fortove, som kommunen fremover vil rydde for sne og salte.

Læs mere om vinterregulativet i Teknik og Miljøudvalgets referat

 

Støtte til ”landet mellem fjordene”

Kommunalbestyrelsen besluttede at støtte ”Landet mellem fjordene”, der er et fælles udvalg for Bårse- og Lundby lokalråd med fokus på samarbejde. ”Landet mellem fjordene” havde søgt støtte til åbning af et områdekontor i Lundby, som kommunalbestyrelsen nu har bevilget.

Områdekontoret skal understøtte arbejdet i begge lokalråd og opmuntre til igangsætning af nye arbejdsgrupper til udvikling af området.

"Landet mellem fjordene" har i det forløbne år arbejdet på at etablere sig som en landsbyklynge, og er startet som et pionerprojekt sammen med fem andre kommuner under DGI og Realdania.

DGI og Realdania har finansieret 412.000 kr. i projektet, hvoraf en del er brugt til aflønning af en proceskonsulent. Vordingborg Kommune har bevilget 50.000 kr. og tilknyttet en medarbejder fra Plan og By til projektets første fase.

Den 18. januar 2017 inviterede kommunen til en reception og fejring af at projektet med succes nu har lagt etableringsfasen bag sig og er klar til at virke konkret som samarbejdsudvalg.

Se hele referatet fra kommunalbestyrelsen

 

Der er nye dagsordener fra:

Børne- Unge- og Familieudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Socialudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

                                                                     

 

Se alle dagsordener og referater.