Nyt om politik uge 41

Der er nyt fra kommunalbestyrelsen, udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt fra Erhvervsudvalget.

Kommunalbestyrelsen holdt møde torsdag den 12. oktober. På dagsordenen var blandt andet anden behandling og endelig vedtagelse af kommunes nye budget samt en ny tildelingsmodet til skoleområdet.

 

Budgettet for 2018 vedtaget

Kommunalbestyrelsen har vedtaget budgettet for 2018 og de efterfølgende år.

Alle skatteprocenter fastholdes på et uændret niveau således at vi også fremover skal betale 25,2 procent i indkomstskat, 32,32 promille i grundskyld og der er ingen dækningsafgift for virksomhederne.

Med disse indtægter samt tilskud og udligning fra staten har Vordingborg Kommune indtægter på samlet 3,0 mia. kr.

Der budgetteres med driftsudgifter til service-, myndigheds- og administrative opgaver samt forsørgelsesudgifter på samlet 2,85 mia. kr.

Der afsættes 80 mio. kr. til anlægsudgifter. Derudover er der renteudgifter, nettoafdrag på lån på 50 mio. kr. og endelig et budget på 20 mio. kr. til anskaffelse af nye affaldsbeholdere.

Alt i alt betyder det således at budgettet indeholder en styrkelse af kassebeholdningen på 5 mio. kr.

Budgetaftalen mellem Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre indeholder væsentlige forbedringer af budgettet til skoleområdet samt til pleje og omsorg af ældre. Der er afsat øgede budgetter til offentlig transport, som dog blot vil kunne fastholde nuværende niveau i busdriften i kommunen.

På anlægssiden er der bl.a. afsat midler til renovering af cykelstier, øget vedligeholdelse af kommunens bygninger, legepladser og udearealer på skolerne og en række andre spændende projekter.

Sidst holder budgettet sig indenfor de nationale rammer for udgifter, som er givet i budgetloven. 

 

 

Ny tildelingsmodel til skoleområdet

Kommunalbestyrelsen besluttede at der skal indføres en ny tildelingsmodel på skoleområdet, men at det bliver en opgave for den nye kommunalbestyrelse, som tiltræder ved årsskiftet.

Den nye kommunalbestyrelse får blandt andet 12 høringssvar til en tidligere foreslået tildelingsmodel til rådighed. Høringssvar der kommer fra skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer.

Beslutningen indebærer, at den nye kommunalbestyrelse skal nedsætte et såkaldt §17 stk. 4 udvalg som kan arbejde med et forslag til en ny tildelingsmodel for at sikre en bred inddragelse i arbejdet.

Se hele referatet fra Kommunalbestyrelsen

 

Se nyt fra:

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Erhvervsudvalget

 

Se alle dagsordener og referater