Nyt om politik uge 48

Der er nyt referat fra Kommunalbestyrelsen og nye dagsordener for fem udvalg.

Kommunalbestyrelsen holdt møde torsdag den 30. november. På dagsordenen var blandt andet en veteranhåndbog, en ny lokalplan for højskolen Bosei samt lokalplan og kommuneplantillæg for stationsområdet i Vordingborg.

Veteranhåndbog for Vordingborg Kommune

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 30. november 2017 godkendt en Veteranhåndbog for Vordingborg Kommune.

I Vordingborg Kommune bor der over 400 veteraner, og i henhold til de serviceforpligtigelser enhver dansk kommune har, er det kommunens ansvar at anerkende og støtte veteranerne og deres pårørende, med særligt fokus på, hvad der gør veteranerne og deres pårørende unikke.

Veteranhåndbogen beskriver hvordan Vordingborg Kommune vil anerkende og støtte veteraner og deres pårørende som er bosiddende i Vordingborg Kommune bl.a. med fokus på, at veteranindsatsen skal dække særligt fire områder, som kræver særlige indsatser og initiativer.

De fire områder i Veteranhåndbogen er den brede anerkendelse, nyttiggørelse af veteranernes kompetencer, støtte til socialt udsatte veteraner og støtte til veteranernes pårørende.

Vordingborg Kommune vil med støtte fra de mange aktører på veteranområdet sikre at Veteranhåndbogen løbende bliver evalueret og justeret efter behov.

Veteranhåndbogen vil være tilgængelig på Vordingborg Kommunes hjemmeside.

Kommuneplantillæg og Lokalplan for Stationsområdet i Vordingborg sendes i offentlig høring.

Kommunalbestyrelsen har den 30. november 2017 vedtaget at sende forslag til Kommuneplantillæg og Lokalplan C 17.06.01 i offentlig høring fra den 6. december 2017 til den 7. februar 2018.

Med den nye lokalplan gives der mulighed for etablering af ny attraktiv bymæssig bebyggelse med blandede boliger og med plads til butikker, café og liberalt erhverv i stueetagen.

Samtidig fremlægges forslag til kommuneplantillæg, der vil udvide kommuneplanens område for detailhandlen i bymidten. Hermed vil der kunne skabes en ny attraktiv bydel øst for stationen i Vordingborg, der både understøtter ønsket om øget bosætning i Vordingborg Kommune, samt ønsket om en mere levende, tæt og moderne bydel, som i kraft af sin beliggenhed vil blive Vordingborgs nye port til bymidten.

Stationsområdet bliver med sine nye rammer et ankerpunkt for den vestlige del af Algade og ikke mindst et samlingspunkt for byens unge og studerende, som vil færdes og opholde sig i og omkring den gamle Stationsbygning, der ønskes udviklet som byens nye Campuscafé.

Det nye grønne byrum gennem Stationsområdet vil være medvirkende til at skabe sammenhæng til bymidten, og vil forstærke den fysiske og visuelle kontakt mellem tre af byens vigtigste funktioner - uddannelsesområdet, stationsområdet og bymidten.

Ny lokalplan for Højskolen Bosei

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udsende et forslag til en ny lokalplan for Idrætshøjskolen Bosei.

Hensigten med lokalplanen er at skabe mulighed for nybyggeri, samt fremme en bredere anvendelse af områdets bygninger og anlæg under hensyntagen til de historiske bevaringsværdier i området.

På længere sigt har idrætshøjskolen planer om at opføre otte nye lærerboliger, udvidelse af parkeringsmulighederne, etablering af et større solcelleanlæg, etablering af fitness-faciliteter i forbindelse med svømmehallen, etablering af udendørs japansk badesø med tilhørende sauna, samt nye idrætsanlæg i form af kunstgræsbane med belysning, beachvolleybane og springgrav.

Ud over at muliggøre en række nye anlæg udvides anvendelsesmulighederne i området, så der ud over højskole vil kunne etableres cafe, restaurant, vandrerhjem mv.

Samlet skal lokalplanen sikre, at Bosei sikres fleksible rammer for udbygning og anvendelse et godt stykke ud i fremtiden.

Se hele dagsordenen

Se nyt fra:

Børne- Unge- og Familieudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

Se alle dagsordener og referater

Mandag den 4. december holdes der konstituerende møder i den nye Kommunalbestyrelse samt alle nye fagudvalg.