Nyt om politik uge 51

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde torsdag den 21. december. På dagsordenen var blandt andet en lokalplanen for etablering af en Badeanstalt i Stege Bugt og renovering af cykelstier

 

Lokalplan for Stege Bugt vedtaget

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. december vedtaget Lokalplan nr. R 15.13.01 Badeanstalt i Stege Bugt og Kommuneplantillæg nr. 34.

Lokalplanen samt Kommuneplantillægget muliggør etablering af en Badeanstalt i Stege Bugt samt en Boardwalk langs Langelinie.

Det er foreningen ”Stege Badeanstalt”, der over længere tid har arbejdet for at få opført en Badeanstalt ud for området hvor ”Residens Møn” ligger. Visionen har været at få etableret en moderne havbadeanstalt og herfra en kyststi, der samler byen til en helhed.

Foreningen ønsker Badeanstalten forbundet med en Boardwalk langs Langelinie fra p-pladsen i nord til lystbådehavnen i syd.

Foreningen forventer, at en badeanstalt vil fungere som naturligt samlingspunkt mellem byen og vandet. De lægger vægt på, at badeanstalten og dens faciliteter er til glæde for alle, der vil derfor bl.a. blive lagt vægt på tilgængelighed. Det vurderes, at opførelsen af en moderne badeanstalt i Stege Bugt og etablering af en Boardwalk langs kystvejen vil skabe et sammenhængende rekreativt område med nye friluftsaktiviteter der knytter sig til det grønne området ved Stege Vold.

Idéen om Badeanstalten og Boardwalken er beskrevet i Helhedsplanen for Stege By (2017). Badeanstalten og Boardwalken fletter sig naturlig ind i visionen: “Byens vigtigste kvaliteter er den historiske midtby med et godt handelsmiljø, havnen og Noret”.

 

Renovering af cykelstien på Næstvedvej

Kommunalbestyrelsen har besluttet at bevillige 3 mio. kr. til at færdiggøre renoveringen af cykelstien på Næstvedvej fra lidt nord for Kastelev til kommunegrænsen i nord.

Cykelstien var i en meget dårlig stand med store revner og sætninger, som ikke kunne udbedres ved almindelig vedligeholdelse, da cykelstien skal bygges op ny.

Her i foråret 2018 er turen nu kommet til at renovere cykelstien på østsiden af Næstedvej på samme måde, som vestsiden blev i efteråret 2017.

Den gamle cykelsti bliver først knust og efterfølgende bliver der bygget et nyt bærelag 10 cm oven på. Dernæst kommer der et helt nyt bærelag af asfalt.

I maj måned 2018 kommer der 2 cm slidlag på cykelstien i begge sider, så den bliver jævn at cykle på for både de lokale og turisterne.

 

Se hele referatet fra kommunalbestyrelsesmødet den 21. december 2017.

Se dagsordener/referater fra alle udvalg