Nyt sprogcenter i Vordingborg

Fra årsskiftet vil A2B stå for danskundervisningen af voksne udlændinge.

Efter en udbudsrunde har Vordingborg Kommune besluttet at lade en ny leverandør overtage danskuddannelsesopgaven.

Fra den 1. januar 2019 er det derfor sprogudbyderen. som vil A2B varetage opgaven.

A2B varetager danskuddannelsesopgaven i ti andre kommuner bl.a. i Faxe Kommune og er desuden leverandør af såkaldte beskæftigelsesindsatser for forskellige målgrupper af ledige. Det er bl.a. erfaringen fra disse indsatser, som A2B kombinerer med sprogundervisning for at udlændinge får både de sproglige og de faglige kompetencer til at kunne varetage et job i Danmark.

”Vores kursister vil gerne lære et dansk, som kan bruges i hverdagen, så de kan få en fremtid i Danmark. Den fremtid handler først og fremmest om at få job og kunne forsørge sig selv, ” siger Lars Raun, direktør i A2B.

”Når vi kobler sprog direkte til job, oplever vi høj motivation hos kursisterne og dermed en hurtigere vej til integration både på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet. Det bliver spændende at overføre vores gode erfaringer fra andre kommuner til Vordingborg, og vi ser frem til samarbejdet med kommunen og borgerne," siger han.

Med et skift af udbyder på danskuddannelsesopgaven for voksne udlændinge siger Vordingborg Kommune tak for et godt samarbejde med Lærdansk:

”I udvalget er vi optaget af, at alle borgere i kommunen har de bedste forudsætninger for at begå sig på arbejdsmarkedet og i vores lokalsamfund, ” siger Anders J. Andersen, formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

”Vi har været tilfredse med Lærdansk, men må også anerkende den grundige bedømmelse, der er blev anvendt i udbudsrunden. Vi ser frem til det nye samarbejde og glæder os til at hilse A2B velkommen, ” Siger Anders J. Andersen.

Danskuddannelse til voksne udlændinge er lovpligtig undervisning, hvilket betyder at alle nye borgere i Danmark har et lovkrav på danskundervisning i op til fem år. De fleste afslutter dog væsentligt hurtigere, og i Vordingborg Kommune er der et mål om, at voksne udlændige skal gennemføre den højst opnåelige danskuddannelse.

Fakta om udbuddet af danskuddannelse i Vordingborg Kommune

Danskundervisning for voksne udlændinge blev sendt i udbud, fordi kontrakten med den nuværende udbyder ophører ved årets udgang.

Lovgivningen på området præciserer, at der ved driftsaftalers udløb skal være et udbud. Derudover har kommunen en interesse i at sætte kommunens forskellige ydelser i udbud for at sikre en konkurrence på ydelserne samt sikre, at opgaven løses bedst muligt ud fra de parametre, som kommunen opstiller.

I forbindelse med udbuddet for danskundervisning kom der fem tilbud, og efter en indledende vurderingsproces var der tre yderst kvalificerede tilbud tilbage.

Tilbuddene blev vurderet ud fra en bedømmelsesmodel, der tog højde for såvel økonomi som kvalitet, hvor kvalitet som en samlet betegnelse for kvalitet, effekt og leveringssikkerhed og udvikling blev vægtet med 75 %. I forhold til den samlede kvalitet var der bl.a. fokus på læringsmetoder, progression og fremmøde.