Nyt Ungecenter

Unge der vil i kontakt med Jobcenteret skal pr. 1. september henvende sig i det nyetablerede Ungecenter på Campus Vordingborg.

Unge uden uddannelse skal vejledes tæt på uddannelsesmiljøer og ikke i jobcenteret. Det har længe været en målsætning for Vordingborg Kommune, og nu er det lykkedes at få etableret et Ungecenter på Campus Vordingborg (Chr. Richardtsvej), hvor kommunen største ungdomsuddannelsesmiljø udfolder sig i kraft af ZBC og Vordingborg Gymnasium & HF.

Det nye Ungecenter består af vejledere fra Jobcenterets Ungeteam og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der i flere år har haft et tæt samarbejde omkring ungeindsatsen, der omfatter de 15 til 29 årige uden uddannelse.

Samarbejdet omkring de unge begynder så snart en ung henvender sig. De to aktører har i en årrække holdt en fælles første samtale med den unge for at afklare, hvem af dem, der efterfølgende skal følge op og tage hånd om den unge. Der er også mulighed for åben rådgivning mandag og onsdag kl. 13 til 14.

Formålet med Ungecenteret er, at målgruppen for ungeindsatsen får vejledning og rådgivning i et miljø, der kan inspirere til at tage en uddannelse og blive en del af et aktivt fællesskab.

Kontakt til Ungecenteret

• Personligt fremmøde på Chr. Richardtsvej 45

• Kontakt Ungecenterets modtagelse på: 55362660/ jobcenter@vordingborg.dk