Nyt Ungecenter

Nyt Ungecenter nedbryder faglige siloer og stiller skarpt på de unge.

Mandag den 1. april 2019 slår Vordingborg Kommune dørene op til et nyt tværfagligt Ungecenter for unge mellem 15 og 25 år.

Ungecentret skal styrke indsatsen over for unge og via mere koordinerede forløb hjælpe dem videre i uddannelse og arbejde.

”Der er nogle unge mennesker, der har det svært med uddannelse og arbejde - dem skal vi gøre en særlig indsats for. Det gør vi netop ved at nedbryde de faglige siloer og samle alle gode kræfter,” siger Anders J. Andersen, der er formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, med henvisning til, at det nye Ungecenter samler 26 medarbejdere fra tre forskellige fagområder samt Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Det giver en samlet viden om psykiatri, handicap, socialindsatser, uddannelse, beskæftigelse samt uddannelsesvejledning.

Ungecentrets tværfaglige og mere koordinerede indsats, vil ifølge Nikolaj W. Reichel, der er formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie skabe bedre løsninger for de unge, der i kraft af deres livsvilkår er ekstra udfordret:

”Vi har mange dygtige medarbejdere, der nu får et tættere samarbejde, og i langt højere grad kan trække på hinandens viden og kompetencer for at finde de bedste løsninger for den enkelte unge. ”

I den daglige kontakt med de unge, skal Ungecentrets medarbejdere møde de unge i øjenhøjde og sikre, at alle unge får den bedste vejledning og hjælp til at skabe en fremtid med uddannelse og arbejde. Det skal danne grundlag for, at alle unge bliver en del af vigtige fællesskaber og bliver selvforsørgende.

Det nye tværfaglige Ungecenter er en vigtig milepæl for at opfylde målet om en sammenhængende ungeindsats i kommunerne. I Vordingborg Kommune er der en særlig udfordring, idet mange unge ikke gennemfører en uddannelse. Det har store konsekvenser – både for de unge og kommunens økonomi. Derfor har der blandt administration og politikere været et stærkt ønske om at etablere en helt ny og tværfaglig tilgang til indsatsen overfor de unge.

Ungecentret bliver en selvstændig enhed i Afdeling for Borger og Arbejdsmarked.

Kontakt til Ungecentret

Ungecenter:

Telefon: 55 36 32 00
Telefontid: Mandag til fredag kl. 9-10

Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg

Mail: ungecenter@vordingborg.dk

Åbningstid:
Mandag til fredag kl. 10-12
samt torsdag kl. 15.30 -17.00