Opfølgning på første møde i Byforum

Det første møde i Byforum Vordingborg blev holdt den 23. november i ZBC´s lokaler.

Byen mødte frem med godt 60 deltagere fra butikslivet, erhverv, råd, institutioner og foreninger for at drøfte kursen for Vordingborg By´s udvikling.

Formanden for Byforum Allan Andersen og ZBC´s rektor Ann Descroix bød velkommen, hvorefter to inspirerende oplæg fra skuespiller Jens Andersen og forsker i Samskabelse Annika Agger fra RUC ledte over i oplæg og debat med fire emner fra byen:

  1.        Den nye bycenterforening Bycentrum Vordingborg, blev præsenteret og drøftet
  2.        Danmarks Borgcenter Introducerede to nye udviklingsprojekter, Borgen i byen: Vordingborg en fælles identitet og Borgen i byen: hvad er din borg?
  3.        Invitation til aktiv deltagelse i en fotoudstilling.
  4.        Udviklingen af stationsområdet og en Campuscafé i stationsbygningen.

Som opfølgning på de gode debatter i Byforum,  vil der i den kommende tid blive inviteret bredt i byen til møder og inddragelse i de fire projekter! 

Kommende møder i Byforum 

Det frivillige forum, Byforum, skal fremme dialog og samarbejde mellem bymidtens parter og styrke det fælles ejerskab og medansvar for byen. De kommende møder finder sted i maj og november 2018, de nøjagtige datoer vil blive annonceret i lokalavisen.

Til drøftelse på Byforums møder kan alle borgere og parter i Vordingborg by foreslå emner, som fremmer byens udvikling.

Forslag kan indsendes allerede nu på www.deroedeloebere.vordingborg.dk hvor du også kan finde referatet fra mødet i Byforum og præsentationerne fra mødet.