Opførelse af Job og Borgerservice i gang igen

Kontrakt med ny entreprenør har betydet at arbejdet er genoptaget.

Efter en længere juridisk og teknisk afklaringsperiode og et udbud på delentreprisen er arbejdet med opførelsen af det nye Job og Borgerservice i Vordingborg nu blevet genoptaget.

Vordingborg Kommune har indgået kontrakt med entreprenør Hansen & Andersen fra Næstved, som skal fuldføre den resterende del af entreprisen på ”råhuset”. Arbejdet på byggepladsen blev genoptaget den 6. november.

Borgmester Michael Seiding Larsen er meget tilfreds med, at der nu kommer gang i byggeriet igen. ”Det var været rigtig ærgerligt, at se byggepladsen stå helt tom de seneste måneder. Men det jo en situation, som vi ikke selv har haft indflydelse på. Nu ser vi fremad og glæder os til at Vordingborg by snart får sit nye Job og Borgerservice, som skal være med til at skabe endnu mere liv i midtbyen” siger Michael Seiding Larsen.

Den tidligere entreprenørs konkurs vil, ud over forsinkelsen af byggeriet, efter al sandsynlighed også få økonomiske konsekvenser for Vordingborg Kommune. Dette kan dog først opgøres, når byggeriet er afsluttet og alle krav og modkrav i forbindelse med konkurssagen er opgjort.

Det er endnu ikke endeligt afklaret, hvornår det nye Job og Borgerservice byggeri kan tages i brug. Det afhænger af de tidsplanforhandlinger, som skal gennemføres med de efterfølgende fagentrepriser, der lige nu afventer færdiggørelse af råhusentreprisen.

Oprindeligt var det planen, at byggeriet skulle koste 60 millioner kroner og stå indflytningsklart i september 2018.