Orienteringsmøde om boligbyggeri på Sydhavnen

Orienteringsmøde den 6. november om medarbejderboliger og servicehus.

Vordingborg Kommune og Ejendoms- og udviklingsselskabet Kiss Development inviterer i fællesskab til orienteringsmøde om et kommende byggeri på Sydhavnen, hvor 64 boliger til medarbejdere på Storstrømsbroprojektet forventes opført til indflytning pr. 1. januar 2019.

Vordingborg Kommune har til hensigt at færdigudvikle Sydhavnen og anser Kiss Developments ansøgning om opførelsen af disse medarbejderboliger og en servicebygning som et redskab til at igangsætte dette ønske. Samtidig vil en forøgelse af beboere i området i en periode på 5-6 år have en positiv effekt på aktiviteterne og handelslivet i Masnedsund og det øvrige Vordingborg.

Der er igangsat en 14 dages nabohøring frem til den 14. november 2018, hvor lokalområdets berørte parter har mulighed for at komme med bemærkninger til det ansøgte.

Udvalget for Plan og Teknik får forelagt projektet til drøftelse på udvalgsmøde den 7. november, og træffer endelig beslutning efter endt høring.

Orienteringsmødet, som er offentligt, afholdes den 6. november 2018 kl. 19.00-21.00 på Vordingborg Rådhus i salen ved kantinen. Arrangementet er offentligt.