På udflugt til fortiden

Kultur- og naturtilbud "på recept" gennem nyt samarbejde med museer.

Kulturoplevelser kan fremme livskvalitet. Derfor sætter Kulturregion Storstrøm nu kultur- og naturarv til at være motor i et nyt projekt, der fremmer borgernes livskvalitet. Med inspiration fra det skånske projekt ”Kultur på recept”, tager kulturregionens 3 statsanerkendte kulturhistoriske museer Museum Sydøstdanmark, Museum Lolland-Falster samt Østsjællands Museum bolden op med projekt ”På udflugt til fortiden”.

I de kommende år, frem til udgangen af 2018 vil en lang række aktiviteter blive tilbudt borgere i Vordingborg, Næstved, Faxe, Guldborgsund, Lolland og Stevns kommuner. Vordingborg Kommune er sekretariat for Kulturregion Storstrøm, hvorfra projektet ledes.

Målet er at flere borgere vil deltage i kultur- og naturtilbud, og vil opleve forbedret livskvalitet gennem oplevelser, deltagelse og fællesskaber i kulturelle aktiviteter, hvor områdets kulturarv og naturarv bringes i spil, gennem oplevelser i landskaber såvel som i byrum mv.

Aktiviteterne er for alle, men projektet har et særligt fokus rettet med borgere, der er udfordret på forskellig vis samt deres pårørende: 
Ældre med funktionsnedsættelse.
Voksne der oplever sig mentalt udfordret grundet stress, angst, let depression, rekonvalescens efter alvorlig sygdom eller som er i fare for at ende udenfor arbejdsmarkedet. Eller voksne, der grundet angst, neuroser, psykoser og fobier oplever udfordringer i forbindelse med deltagelse i sociale aktiviteter.
Børn/unge med fysiske eller mentale udfordringer såsom f.eks. overvægtig eller ADHD.

Et tværfagligt sparrings- og vidensnetværk skal understøtte at der udvikles relevante aktiviteter til de forskellige grupper af borgere. Netværket vil bestå af ressourcepersoner fra de 6 involverede kommuner, der har afgørende faglig viden og praktisk erfaring med målgrupperne.

Kulturregion Storstrøm er et samarbejde om udvikling på kulturområdet mellem Næstved, Faxe, Guldborgsund, Lolland, Stevns og Vordingborg kommuner samt Kulturministeriet. Formand for Kulturregion Storstrøm er Udvalgsformand for Vordingborg Kommunes Kultur-, Idræts, og Fritidsudvalg, Eva Sommer-Madsen.