Pas på de bløde rabatter

Der arbejdes på at komme udfordringerne til livs og opfordrer bilisterne til at være tålmodige.

Kommunen oplever for tiden nogle udfordringer med rabatterne langs vores veje. Udfordringerne skyldes, at rabatterne er blevet bløde på grund af det vejr, som årstiden har budt på. Derfor er rabatterne mere sårbare, når bilerne kører ud i dem, og bløde rabatter kan i værste fald føre til trafikuheld.

Udfordringerne er størst på de mindre landeveje, hvor bredden af vejen kan give anledning til, at bilerne trækker ud i rabatten. Vi arbejder på at komme udfordringerne til livs, men vi må samtidig opfordre trafikanterne til at være tålmodige. Det tager tid at komme rundt i hele kommunen og samtidigt er det svært at udbedre de ødelagte rabatter ordentligt med de givne vejrforhold.

I mellemtiden vil vi opfordre alle trafikanter til at være ekstra forsigtige, hvis de kører ud i rabatten. Både for at skåne rabatterne mest muligt, men især for at forhindre afledte skader på egen bil eller i værste fald trafikulykker.