Pasning af nye træer

Få indblik i kommunens arbejde med at plante og passe nye træer.

Vordingborg Kommune er en grøn kommune. Derfor er der retningslinjer for, at der for hvert træ, der fældes, plantes tre nye. Træerne plantes oftest i en størrelse på 2-4 meter, så der fra dag ét står et træ, som syner af noget. Hvad mange ikke er ved er, hvor meget arbejde, der ligger i at sikre overlevelsen af et nyplantet træ.

I Vordingborg Kommune er det Vej-, Park- og Havneservice, der har ansvaret for at købe, plante og sørge for, at træerne får de bedste levevilkår.

”Vi planter nye træer i kommunen hvert år. Det sker for at udleve retningslinjerne om at opretholde en grøn profil i kommunen. Der er alene i vinter sat mere end 135 nye træer fordelt på bl.a. vejen til Idrætshøjskolen Bosei, Kalvehave havn og Lundby og træerne bliver passet og plejet af vores folk, så de har de bedste levevilkår, ” fortæller Helene Vinter Seidler, der er chef for Vej, Park og Havneservice.

Når man planter nye træer langs veje og i byer sætter man typisk de såkaldte ”stammede” træer. Træerne har 5-10 år på bagen og kommer fra en planteskole, hvor de er blevet passet og plejet. På planteskolen beskærer man træernes rødder hvert 2. år, så man lettere kan transportere det, når træet en dag skal plantes et andet sted.  Så når træerne leveres, har det endnu ikke udviklet et stærkt rodnet, som kan hjælpe træet med at stå fast i jorden – og det er her folkene fra Vej-, Park- og Havneservice kommer ind i billedet.

For at hjælpe træet med at stå fast i al slags vejr, sætter Vej-, Park- og Havneservice opbindingspæle op, som træet kan støtte sig op ad, indtil rodnettet har groet sig fast. I Vordingborg Kommune bruger man granrafter som opbindingspæle, som sammen med snor af naturmateriale, rådner væk indenfor tre år, hvor træet kan stå selv.

”Det er vigtigt for træets overlevelse, at opbindingspælene fjernes på det rette tidspunkt, så træet lærer at stå selv og klare sig på egen hånd. Bevægelsen i stammen er med til at ’fortælle’ rødderne, at de skal huske at sætte sig. På den måde er Moder Natur ret fantastisk. Ikke mange ved, at rodnettet under jorden, er lige så stort som kronen på træet”, Driftsleder i Vej-, Park- og Havneservice Kuno Christensen, som er med til at passe nyplantede træer.

En stor del af arbejdet består i desuden at sikre vandtilførsel til træet. Det gør man ved at sætte vandingsposer på træerne. Små huller i bunden af posen sikrer, at der hele tiden løber vand ned til rødderne. Hvert træ sættes med en vandingspose, der indeholder 60 liter vand. Nogle træer bliver udstyret med 2 vandingsposer. For at kunne levere så mange liter vand anvender Vej-, Park- og Havneservice en slamsuger, som kan tage op til 10.000 liter vand. Det tager tid at fylde vand på bilen, og bagefter tager det tid at fylde alle vandingsposerne op. Til gengæld har de nye træer alt det vand de skal bruge, og kan vokse sig store og stærke.

Nyplantede træer klarer sig bedst

Man kan også sætte nye træer som spæde planter. Det er de små planter, der stikker op af jorden og ligner hækplanter. Når man sætter træer som spæde planter, begynder de at danne et naturligt rodnet fra starten, og kræver i sig selv ikke meget pasning. Når man kun i begrænset omfang sætter træer som spæde planter, skyldes det, at skuddene er meget sårbare, når de står i vejkanter og i bymiljøer.

”Folk ser simpelthen ikke de små planter, så de bliver ofte kørt i stykker, trådt på eller ramt af bolde og cykler, hvis der da ikke har været et rådyr forbi og spise det først. Så i sidste ende bliver det til mange træer, der skal plantes om, før der bliver noget at kigge på, ” fortæller Kuno Christensen.

Stammede træer er typisk 2 meter høje, når de plantes. Til vejkanter vil man helst ikke have træer, der sætter krone før i 4 meters højde af hensyn til lastbiler og trafik. Vej-, Park- og Havneservice i Vordingborg Kommune køber træer, der passer i størrelsen til det sted det skal stå.