Penge til vækstudfordringer

En målrettet erhvervsindsats skal løse vækstudfordringer i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg.

Borgmestrene i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner har modtaget besked fra Erhvervs- og Vækstministeriet om, at ansøgningen om at blive udpeget til at arbejde videre med en stor målrettet erhvervsindsats er godkendt.

Med udpegningen følger en finansiering, som fastsættes når de konkrete initiativer er udviklet. Men ifølge Erhvervsministeriet er der tale om et tocifret millionbeløb, som er øremærket det sydsjællandske og Lolland-Falster.

De tre kommuner og de to erhvervsfremmeorganisationer, Business LF og Vordingborg Erhverv, greb chancen, da regeringen i starten af året meldte ud, at man ville udpege op til tre områder, hvor der kan gennemføres en ekstraordinær erhvervsindsats. Og der var hurtigt enighed om, at indsatsen skal lægges på lige præcis på de områder, hvor erhvervslivet siger at udfordringerne er størst, nemlig arbejdskraft og kapital.

Det, at skaffe adgang til kapital og til kvalificeret arbejdskraft, kan ikke løses af enkeltaktører: ”Som kommuner og erhvervsfremmeaktører kan vi levere nogle af brikkerne. Andre spillere skal på banen, og vi må samarbejde om at finde og lægge de resterende brikker, hvis puslespillet skal blive komplet”, siger Borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune.

Bag initiativet står derfor et bredt partnerskab med repræsentanter for regionen, kommunerne, virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører, arbejdsmarkedets parter, pengeinstitutter m.fl. Og andre aktører vil blive inddraget undervejs i processen, efterhånden som behovet opstår.

Det er virksomhederne i landsdelen, der har peget på udfordringerne med at skaffe kapital og kvalificeret arbejdskraft. Og virksomhederne bliver i høj grad en vigtig spiller i det forestående arbejde, som dem der har den direkte føling med, hvor de største udfordringer er. Og lige så vigtigt, hvad der lader sig gøre at arbejde videre med. Det står klart, at udfordringerne ikke kan løses ved et hurtigt snuptag; der skal tænkes utraditionelt og det kræver et langt, målrettet træk for at nå i mål.  

Tidsplanen er, at de første konkrete initiativer skal iværksættes snarest muligt og her vil Business LF og Vordingborg Erhverv spille en afgørende rolle. De to bestyrelsesformænd Christoffer Knuth, Business LF, og Christian Brix-Hansen, Vordingborg Erhverv, meddeler samstemmende, at begge organisationer er klar og ser frem til at samle aktørerne og skubbe konkrete initiativer ud over rampen. Og medlemsvirksomhederne glæder sig også til at komme i gang med at finde gode løsninger og ikke mindst til at høste frugterne af indsatsen.