Planter træer for fremtiden

Også kommende generationer skal opleve Vordingborg kommune som smuk og grøn.

I april måned har Vordingborg Kommune plantet 70 nye træer i Kommunen.

 

Vi har plantet en hel del nye Seljerøn langs vejene omkring Damme-Askeby på Vestmøn. Rønnetræerne er plantet for at styrke de plantninger langs vejene, som allerede kendetegner området.

 

Langs adgangsvejen til Sukkerbassinerne i Stege er der plantet rækker af nye Popler som erstatning for de gamle som blev fældet i vinter. Og stien som forbinder Kalvehavevej og Stege skov, er tilplantet med en ny smuk række af Hvidpil.  Ydermere er der plantet nogle solitære træer (Seljerøn og Lind), både på Bogø og i Vordingborg.

 

Det handler om at have en løbende udskiftning og tilplantning for at fremtidssikre alle træer. Derfor har Vordingborg Kommune fokus på at plante mange flere træer de kommende år, således at de kommende generationer fremover også vil opleve Vordingborg Kommune som smuk og grøn.