Politik for Børn og Unge

Revideret politik for børn og unge behandlet.

Udvalget for Børn, Unge og Familie har på møde den 6. november behandlet udkast til ny politik for Børn og Unge.

Politikken tager afsæt i en revideret udgave af den gældende børne- og ungepolitik.

I den nye politik for Børn og Unge er afsnittene om Vision og politiske målsætninger tilpasset sprogligt. Derudover er der arbejdet med nye effektmål for børne- og ungeområdet, som bl.a. er justeret i forhold til de landspolitiske ambitioner og mål.

Udkastet sendes nu i høring hos relevante parter og behandles igen på Udvalget for Børn, Unge og Families møde den 16. januar 2019 med henblik på endelig godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2019.

Udvalget besluttede endvidere at bakke op omkring administrationens (Afdeling for Sundhed, Børn og Familie samt Afdeling for Dagtilbud og Skoler) forslag om at udarbejde én tværgående strategi for hele børn- og ungeområdet, som opfølgning på politikken.