Politikere vil i dialog med skoler om fremtiden

Inviterer skolebestyrelser til dialog om løsninger på faldende elevtal.

Vordingborg Kommunes skolevæsen vil i de kommende år opleve et betydeligt fald i antallet af elever på grund af befolkningsudviklingen. Fra 3.546 elever i skoleåret 2018/19 til 2.657 elever i skoleåret 2027/28, dvs. et fald på ca. 890 elever.

Det faldende elevtal er en faglig og økonomisk udfordring for skolerne, fordi skolerne får tildelt økonomi efter, hvor mange elever de har. Med færre elever kommer også færre penge.

Samtlige partier i kommunalbestyrelsen har derfor tilsluttet sig, at der skal igangsættes en proces, der skal danne grundlag for en politisk aftale om et fagligt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen. Udfordringen med det faldende elevtal vil fortsætte mange år endnu, og derfor er der behov for at få lagt en plan for, hvordan de forholdsvis store forandringer i skolernes økonomi kan håndteres.

Udvalget for Børn, Unge og Familie har på deres møde den 3. juni 2019 besluttet at invitere alle skolebestyrelser og de faglige organisationer på skoleområdet til dialog for at få ideer til løsninger på udfordringen. Dialogen kommer til at foregå efter sommerferien og frem til efterårsferien. Herefter vil politikerne drøfte, hvad de vil gøre for at løse udfordringen.