Politikerne ønsker fortsat flere og velholdte toiletter

Revideret handleplan for renovering og etablering af toiletter.

Udvalget for Plan og Teknik godkendte den 7. juni den reviderede handleplan for offentlige toiletter. Handleplanen konkretiserer Strategien for offentlige toiletter i Vordingborg Kommune fra 2014.

Handleplanen indeholder tiltag som gennemføres, for at kommunens offentlige toiletter fremstår rene og velholdte, og for at brugerne oplever, at toiletterne er trygge at benytte.

Handleplanen indeholder også en liste over lokaliteter, hvor man ønsker offentlige toiletter.

Der er i 2018 afsat 0,8 mio. kr. til fortsat renovering af eksisterende toiletter, og til etablering af et nyt toilet ved Voldgade i Vordingborg.

Handleplanen gælder for perioden 2015-2020, og revideres løbende efterhånden som tiltagene gennemføres. I 2019 kommer der en ny strategi for kommunens offentlige toiletter, og en opdateret handleplan der gælder for perioden 2020-2025.

Strategien er kommunens oplæg til fremtid prioritering af drift og vedligeholdelse af de offentlige toiletter i kommunen. Adgang til toiletfaciliteter er med at understøtte Vordingborg Kommunes udvikling som et attraktivt besøgsmål og en levende og tryg kommune at bo i. Endvidere er adgang til toiletfaciliteter med til at skabe attraktive, trygge og sammenhængende rammer i byrum og på havne, strande og rastepladser i det åbne land.