Pulje til at styrke integration

Søg om midler til forskellige aktiviteter med fokus på integration.

Integrationsrådet har afsat 20.000 kr. til en separat pulje, hvor foreninger, organisationer, privatpersoner m.fl. kan søge om midler til aktiviteter, der kan styrke integration og et aktivt medborgerskab i lokalområderne.

Integrationsrådet har blandt andet bevilliget midler til: 

  • Multikulturel sommerfest / fællesspisning
  • Musikalsk legestue for børn og voksne
  • Opstart af integrations-café og lektiehjælp

Rådet lægger vægt på, at puljemidlerne anvendes til fællesskabsorienteret aktiviteter. Derfor støtter rådet ikke aktiviteter, der kun tilgodeser enkeltpersoner.

Du kan læse mere om puljen og hvordan du ansøger: vordingborg.dk/integrationsrådet

Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte Integrationsrådets koordinator Cecilie Berg Mikkelsen: cemi@vordingborg.dk eller 55 36 23 45 / 23 61 93 45