Puljemidler til integration og medborgerskab.

Har du en god ide, så hører Integrationsrådet gerne fra dig

Integrationsrådet har i 2016 afsat 20.000 kr. til en separat pulje, hvor foreninger, organisationer, privatpersoner m.fl. kan søge om midler til integrationsfremmende aktiviteter.

Baggrunden for puljen er, at rådet ønsker at understøtte lokale initiativer til at styrke integration og et aktivt medborgerskab.

Integrationsrådet har bl.a. bevilliget midler til en multikulturel sommerfest, opstart af integrations-café og et strategisk projekt med at få flere flygtninge i svømmehallen.

Rådet lægger vægt på, at puljemidlerne anvendes til fællesskabsorienteret aktiviteter. Derfor støtter rådet ikke aktiviteter, der kun tilgodeser enkeltpersoner

Læs mere om kriterierne for puljen og kravene til en ansøgning.

Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte Integrationsrådets koordinator Cecilie Berg Mikkelsen: cemi@vordingborg.dk eller at ringe på: 55362345/23619345