Ren kommune

Ny kampagne ’DIN MIN REN BY’ tager kampen op mod skrald i Vordingborg Kommune.

Kampagnen DIN MIN REN BY har til formål at skabe en endnu renere kommune til fordel for borgere og turister. Kampagnens logo vil kunne ses i bybilledet fra slutningen af maj, og skal opmuntre borgerne til at huske at smide affald i skraldespanden.

Vordingborg er en grøn kommune og skraldespande er en naturlig del af bybilledet. Alligevel kan det være svært at ramme spanden, hvis den ikke står lige i nærheden, når man skal bruge den. Vordingborg Kommune har i løbet af foråret forberedt en renholdskampagne i samarbejde med organisationen Hold Danmark Rent. Kampagnen hedder DIN MIN REN BY. Et specielt udtænkt logo vil fremover kunne ses i bybilledet, og skal opmuntre til, at affald skal i skraldespanden. Logoet kan ses første gang d. 24. maj, hvor ekstra skraldespande sættes op i Rådhusparken, når byens skolelever traditionen tro, holder sidste skoledag i parken.

Sidste år fik Vordingborg Kommune i samarbejde med Hold Danmark Rent kortlagt renholdelsesniveauet på forskellige lokaliteter i Vordingborg. Rapporten viste, at borgerne generelt er rigtig tilfredse med renholdelsen i Vordingborg, men der var enkelte ’hot spots’, hvor der var brug for en ekstra indsats. Det drejer sig om offentlige arealer, hvor alle typer borgere færdes, så både uddannelsesinstitutioner og andre kommunale interessenter har været involveret i dialogen om, hvordan man kan minimere mængden af henkastet affald.

Chef for Vej-, Park- og Havneservice Helene Vinther Seidler forklarer, at det er helt lavpraktiske tiltag, der skal til for at minimere henkastet affald. I Vordingborg Kommune har man f.eks. over tid, fået op mod 30 forskellige skraldespandstyper og det vil give mening at reducere antallet af typer:

”Det kan måske lyde banalt, men mere ens skraldespande i kommunen gør det lettere for borgerne at spotte skraldespandene i bybilledet. Det er billigere at drifte, hvis skraldespandende er ens, og hurtigere kan tømmes. Og vi kan nedbringe indkøbsprisen, når vi indkøber den samme type”, fortæller Helene Vinther Seidler og understreger, at fokus altid er på at sikre den mest effektive drift, og udnytte midlerne bedst muligt. En skraldepand skal gerne holde 15-20 år, så der er mange driftstimer at hente i håndteringen af skraldespandene. Derfor er det vigtigt, at det er de rigtige skraldespande, og her inddrager man borgerne for at høre deres mening.

”Vi tester i øjeblikket nye skraldespande rundt om i kommunen, hvor borgerne kan sende deres vurdering af skraldespanden ind til os i kommunen via sms. Uanset om det er ris eller ros, så er det vigtig viden for os, for skraldespandene er en del af bybilledet og en væsentlig del af det at holde en by ren”, siger Helene Vinther Seidler.

Indvielse af den ny Rådhuspark

I samarbejde med Hold Danmark Rent har man spurgt de unge borgere, hvordan de mener man kan minimere henkastning af affald. Driftsplanlægger Thomas Eglin er involveret i DIN MIN REN BY projektet og har oplevet samarbejdet med de unge som yderst positivt og konstruktivt.

”Vi har spurgt en gruppe på 50 unge mennesker, hvordan de mener, at affaldshåndteringen i Rådhusparken kan optimeres. Og det viser sig jo, at de heller ikke synes det er fedt, hvis parken flyder med affald. Så de har været meget kreative og villige til at dele ud af gode ideer til hvordan indretningen af parken kan optimeres, så det bliver lettere at holde parken ren”, fortæller Thomas Eglin.

De unge fra 10. klassecentret har været igennem et undervisningsforløb og brugt Rådhusparken som case. Parken har historisk været mødested for de unge i byen, som har udarbejdet forslag til ny indretning af en Ungepark. Parken åbnes fredag d. 2. juni fra kl. 14.00 – 17.00 af formanden for Teknik og Miljøudvalget Thomas Christfort. Herefter vil der være underholdning med livemusik og rig mulighed for at nyde de flotte nye tiltag i parken.