Ren Natur til glæde for alle

Foreninger på Møn har henover sommeren været med til at teste det nye koncept Ren Natur.

Ren Natur er et sponsorkoncept udviklet under ledelse af Hold Danmark Rent (HDR) i samarbejde med Næstved, Vordingborg, Kolding og Århus kommune samt McDonald’s.

Konceptets formål er at støtte renholdelsen af den danske natur via et noget-for-noget princip, hvor lokale foreninger, modtager sponsorstøtte mod til gengæld opsamle henkastet affald. Der er tale om et samspil mellem et bredt udsnit af det lokale forenings- og fritidsliv, den kommunale driftsafdeling og det lokale erhvervsliv.

Testen har været gennemført af forskellige foreninger i fire kommuner i Danmark. Tilbagemeldingerne fra de deltagende foreninger har været meget positive.

I Vordingborg Kommune har Østmøn Naturforening, Foreningen Historiske Planter, Møns Spejderkorps, Møns Klatreklub og Møns Løbe- og Motionsklub deltaget i testen. Her har bl.a. Møns Klatreklub evalueret testen og klubbens bestyrelse udtaler:

”Klubbens kerneværdier bliver afspejlet i dens aktiviteter, hvori deltagelsen i Ren Natur har fået sin plads. At være med i en klatreklub betyder derfor ikke kun klatring, men medlemmerne bliver en del af et socialt fællesskab og får styrket deres tilhørsforhold til lokalområdet. Begge faktorer er afgørende, når det kommer til bevarelsen af lokalmiljøer. Folks lokale tilhørsfølelse har nemlig rigtig meget at sige, når det kommer til bevarelse af en ren natur.

Dette understreger bestyrelsen også:

”Det var en hyggelig og meget meningsfuld begivenhed at samles om. Vi var alle bestyrelsesmedlemmer + familier og et par nye gæster. Det var en god begivenhed, hvor både børn, voksne og seniorer kunne være med og støtte klubben, naturen og fællesskabet.”.

Konceptet understøtter Vordingborg Kommunes vision om, at være storbyens sundeste og smukkeste forhave, og de politiske mål om at være de frivillige og foreningernes kommune samt den grønne og miljøbevidste kommune.

Konceptet udrulles i resten af landet i løbet af 2019.

Læs evalueringsrapporten

Læs bilagene til rapporten

Løs mere om Ren Natur på hjemmesiden www.rennatur.org
Her kan du også tilmelde din forening til at samle affald.