Ren ros til Stege

Hele 98% er tilfredse med renholdelsesstandarden i Stege.

Der er stor ros og tilfredshed med renholdelsesniveauet i Stege.

Stege ligger helt i top i forhold til landsgennemsnittet når det gælder henkastet affald, sådan lyder konklusionen fra Hold Danmark Rent (HDR), som står bag en kortlægning af henkastet affald i flere kommuner.

Hold Danmark Rent, som arbejder for at nedbringe mængderne af henkastet affald i det offentlige rum, besøgte 16 forskellige steder i Stege to dage i juni i år. Derudover blev 72 personer interviewet.

98 % af de adspurgte er tilfredse med den generelle renholdelsesstandard i Stege. Det glæder formanden for Møns Handelsstandsforening Elly Nielsen:

”Handelsstandsforeningen har igennem de senere år, haft en ordning med en by-vicevært i Stege, som vi selv finansierer. Han sørger sammen med kommunens driftsmedarbejdere for, at hovedgaderne holdes frie for affald. Vi har haft fornøjelsen af et godt samarbejde med kommunens ’fejemand’ Dan Petersen, som igennem mange år har fejet og ryddet op i byen,” siger hun.

Elly Nielsen mener, at det gode resultat skyldes det lokale fokus på at holde byen ren, blandt andet igennem handelsstandsforeningens egen by-vicevært, den lokale ’fejemand’ og projektet Ren by, hvor lokale kræfter fra Stege en gang om året, går sammen om, at gøre byen ren.

Rapporten konkluderer, at det gode resultat er noget som borgerne, handelsstandsforeningen og kommunens driftsafdeling i Stege kan være stolte af.

Formanden for Teknik- og miljøudvalget Thomas Christfort glæder sig også over resultatet.

”Vi vil selvfølgelig arbejde for at opretholde det flotte resultat, og forsat holde fokus på henkastet affald i det offentlige rum, så kommunen bliver et trygt og rart sted at bo og besøge. Vi forsøger hele tiden at finde på nye og bedre løsninger, og det er blandt andet vores oplevelse, at de intelligente skraldespande vi har opsat rundt omkring, er med til at holde byerne rene. Da skraldespandene ikke skal tømmes så tit, har de frigivet ressourcer, som vi kan bruge på andre opgaver.”

Sidste år blev Vordingborg kortlagt. Her var resultatet ligeledes tilfredsstillende. 80 % af de interviewede borgere var generelt tilfredse med renholdelsesniveauet, hvilket var bedre end landsgennemsnittet.

”Resultaterne fra Vordingborg og Stege viser, at vi ligger over landsgennemsnittet, og at Stege ligger helt i top. Det kan vi som politikere, borgere og besøgende kun være tilfredse med. Og så glæder det mig, at resultatet på fineste vis understøtter vores vision om at være storbyens smukkeste og sundeste forhave.” afslutter Thomas Christfort.

Chefen for Trafik, Park og Havne Helene Vinther Seidler følger op:

”Vi forøger hele tiden at optimere vores arbejde, bl.a. gennem ’intelligente’ løsninger. Det er ikke nødvendigvis kun gennem teknologiske løsninger, men i ligeså høj grad ved at gøre tingene smartere eller i samarbejde med andre. Bl.a. ønsker vi med kampagnen DIN MIN REN BY, at integrere renhold som en naturlig ting i dagligdagen, og opfordrer til, at man ikke smider affaldet på jorden, men i en skraldespand eller tager affaldet med.”

23 kommuner har deltaget i årets kortlægning og 2500 borgere er interviewet.

Generelt for analysen viser det sig, at detail- og dagligvarebutikkerne ikke har tilstrækkelig fokus på, at kundernes indtryk af butikkerne starter helt ude på gaden og p-pladsen. Men dette er absolut ikke tilfældet i Stege, hvor de lokale kræfter spiller en afgørende rolle for borgernes oplevelse af deres rene by.

Læs konklusionsrapporten