RenoNorden henter dit affald i nye skraldebiler

Fra 1. oktober 2018 henter et nyt firma affald hos borgerne.

Fra 1. oktober 2018 er det firmaet RenoNorden, der henter affald hos borgerne i Vordingborg Kommune.

I den forbindelse vil nogle af skraldemændenes ruter blive lagt om. Det betyder, at flere husstande vil opleve, at deres affald bliver hentet på andre tidspunkter end hidtil. Det bliver også muligt at få hentet storskrald 12 gange om året.

For langt mellem afhentningerne af dagrenovation?

For enkelte betyder de nye tømmedage, at der bliver langt mellem den sidste afhentning af dagrenovation i september og den første afhentning i oktober.

Hvis beholderen til dagrenovation tømmes hver 14. dag og de nye tømmedage medfører, at der går mere end 17 dage mellem afhentningerne på den pågældende adresse, vil der derfor blive udført en ekstra tømning af dagrenovationsbeholderen. Hvis beholderen til dagrenovation tømmes hver uge og de nye tømningsdage medfører, at der går mere end 10 dage mellem afhentningerne, vil man ligeledes få tømt sin dagrenovationsbeholder en ekstra gang i den mellemliggende periode.

Besked-service pr. sms og mail

For at gøre det lettere for borgerne at bevare overblikket over skraldeordningerne, har kommunen også en sms- og mailservice. Man skal selv tilmelde sig denne service på vordingborg.dk/affald.

Man kan vælge at få besked om, hvornår man får hentet dagrenovation og papir samt besked om tilmeldingsfrist for afhentning af storskrald.

Mere storskrald

Hvis man har storskrald til afhentning, skal man som hidtil bestille afhentning – nu i 12 fastlagte uger om året mod hidtil 6 gange om året. Bestilling kan ske på vores hjemmeside vordingborg.dk/affald.

Når man har bestilt afhentning af storskrald, vil man i ugen før storskraldet bliver hentet få besked pr. sms eller mail om, hvilken dag vi henter på adressen.

Har man ikke mulighed for at bestille afhentning af storskrald på hjemmesiden kan man efter 1. oktober 2018 bestille afhentning hos RenoNorden på tlf. 56 25 05 50, mandag – torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-14.

Nye skraldebiler med 2 rum

RenoNordens nye skraldebiler har 2 rum. Det betyder, at affaldet to affaldstyper holdes adskilt, fx når der tømmes beholdere med 2 rum i.

Det bliver lettere at sortere mere

22. oktober 2018 begynder vi at skifte affaldsbeholderne i Vordingborg Kommune. Vi forventer, at alle har fået de nye beholdere inden jul.

Alle får beholdere, der giver mulighed for at sortere og aflevere madaffald, metal, glas, hård emballageplast, papir, småt pap og restaffald.

De fleste nye beholdere har 2 rum ligesom de nye skraldebiler. Vi kommer med mere information om det senere. P

På hjemmesiden vordingborg.dk/affald kan du altid finde sidste nyt, om hvordan dit affald skal håndteres i Vordingborg Kommune nu og fremover.