Renovation af rør på Nyord

Renoveringen af afvandingsrør på Nyord er sat på pause indtil foråret, når vinteren har sluppet sit tag.

Siden starten af oktober har Trafik, Park og Havne renovereret over 400 meter nedslidte rør i Søndergade på Nyord, hvor en af hovedledningerne løber.

Renoveringen skal sikre at overfladevandet kan komme effektivt væk fra færdselarealerne. Derudover skal renoveringen sikre, at rotter ikke kan komme ind i ledningsnettet.

Når vinteren og frosten slipper sit tag, og foråret melder sin ankomst, genoptager vi renoveringen. Vi forventer, at arbejdet genoptages i marts eller i april. Når vi nærmer os tidspunktet for forårets renovering, hører I og borgerne på Nyord selvfølgelig fra os igen.

Udover renoveringen af afvandingsrør på Nyord, har Trafik, Park og Havne sideløbende renoveret fem underføringer under Grumløsevej, Oregårdvej, Nørrebyvej og Klindse Hoved Vej.

Renoveringen af afvandingsrør og underføringer er en del af de ekstra midler, som Teknik- og Miljøudvalget afsatte tidligere på året.