Renovering af afvandingsrør på Nyord snart slut

Godt to års gravearbejde på Nyord snart overstået.

Der lægges sidste hånd på udskiftningen af afvandingsrørene på Nyord i februar måned.

Efter godt to års gravearbejde – med undtagelse af sommerhalvåret – lakker arbejdet nu mod enden. De sidste rør er ved at blive skiftet, hvorefter vejrabatterne vil blive afrettet og endeligt lægges der nyt slidlag på vejene i den lille by. Dette arbejde forventes udført i løbet af foråret.

Ikke alle steder har det været muligt at fjerne de gamle rør. Rødder fra hække og træer har vokset sig rundt om rørene. Da man ikke har ønsket at skade rodnettet, er der disse steder lagt nye rør ned i umiddelbar nærhed af de gamle. De steder, hvor det ikke har været muligt at fjerne de gamle rør, er disse blevet fyldt, så der ikke kan gå rotter i ledningsnettet.

Mange steder på øen ligger rørene meget højt. For stadig at aflede vandet er der nogle steder nu lagt nøddesten rundt om rørene, så overfladevandet har lettere ved at sive ned i jorden. Større dimensioner på rørene hjælper også til en bedre afledning af vandet i den lave dybde.

Tiltrængt udskiftning

Der har længe været tale om, at afvandingsrørene på Nyord trængte til en udskiftning, hvilket medførte at Udvalget for Teknik og Miljø i 2017 afsatte en startpulje på 700.000 kr. til projektet.

Arbejdet er udført af kommunens egne driftsfolk, og har fundet sted i normal arbejdstid. Sommerperioden har været holdt fri for gravearbejdet af hensyn til øens turister.

Ud over nye afvandingsrør blev der i 2018 indgået aftale med Fibia, således at øen nu også har fået fibernet.

Fibia har været i gang i perioden fra december 2018 til og med februar 2019, og er dermed også snart færdige med deres arbejde. De tilmeldte beboere har fået bedre internet, mens der er lagt tomme rør i jorden til de resterende husstande, så skulle der opstå ønske om fibernet på et senere tidspunkt, vil dette ikke kræve yderligere gravearbejde.

Lokal opbakning

Vi takker for den store lokale opbakning og ros som medarbejderne i Vordingborg Kommune har mødt under arbejdet.

Beboerne i Nyord har været en utrolig god støtte til at oplyse om rør og ledningers forløb og meget forstående omkring arbejdet i de smalle gader. Der er blevet udvist stor imødekommenhed og forståelse over for afspærringer af veje og de store maskiner i gadebilledet.

Med hjælp fra de lokale har renoveringen været en succes.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores arbejde, er du velkommen til at kontakte afdelingen for Trafik, Park og Havne på telefon 55 36 25 20 eller på mail tphdrift@vordingborg.dk.