Resultat af forsøgsprojekt med ældre parcelhuse

To huse har fået forslag til mere moderne ombygninger.

Resultatet af forsøgsprojektet ”Fra ældre parcelhus til moderne familiehus med havudsigt i Præstø” er nu offentliggjort.

Offentliggørelsen fandt sted hos ejerne af de to parcelhuse fra 1970’erne. Tilstede var udover ejerne også næstformand i Udvalget for Plan og Teknik, Bo Manderup, pressen og medarbejdere fra afdelingen fra Plan og By.

De to huse er begge beliggende på Hjørnehusvej i Præstø, og blev udvalgt til at deltage i forsøgsprojektet, da de er typiske eksempler på mange af de parcelhuse som blev bygget i Danmark i 1960’erne og 1970’erne. Mange af de huse fremstår i dag arkitektonisk utidssvarende og er derfor svære at sælge til den moderne børnefamilie.

Præsentationen af skitseforslagene blev foretaget af Jeanne Brüel der er arkitekten bag idéforslagene. Ejerne udviste en blanding af begejstring og overraskelse over de kreative skitseforslag, hvor særligt det ene projekt illustrerer en væsentlig ændring af både indretning og facadeudtryk.

Det blev pointeret, at skitseforslagene kun skal betragtes som idéer, som ejerne kan vælge at lade sig inspirere af i forbindelse med egne ombygningsplaner eller som kan videregives til købere, ved et eventuelt hussalg.

Ét af målene med forsøgsprojektet har været, at resultatet skal kunne bruges som inspiration og som eksempel for ombygning og renovering af andre parcelhuse af samme type i hele Vordingborg Kommune.

Et andet mål har været at få igangsat en ”flyttekæde”, som består i at unge familier køber og moderniserer ældre parcelhuse i Præstø. Det vil åbne op for muligheden for at de ældre borgere, som ønsker at sælge parcelhuset, kan flytte til mindre boliger på Antonibakken, som netop i denne tid er under byggemodning, og hvor det forventes at byggegrunde vil blive sat til salg i løbet af foråret 2019.

Altså et forsøgsprojekt som på den ene side vil kunne tiltrække nye borgere til kommunen og på den anden side fastholde borgere som ønsker at blive i Præstø eller i Vordingborg Kommune, men i nye og anderledes rammer.

Se nuværende og nye planer for de to huse:

Hjørnehusvej 13 nuværende plan

Hjørnehusvej 13 ny plan

Hjørnehusvej 29 nuværende plan

Hjørnehusvej 29 ny plan