Retningslinjer for skolefravær

Nye retningslinjer skal skabe bedre betingelser for trivsel i folkeskolen og øge antallet af uddannelsesparate elever.

I Vordingborg Kommune tager vi børns og unges skolegang alvorligt. Det gør vi, fordi forskningen viser, at skolegang og uddannelse er en central faktor i forhold til at sikre, at barnet og den unge klarer sig godt i voksenlivet, både socialt og arbejdsmæssigt.
Det er endvidere påvist, at stort skolefravær kan medføre at børn og unge ikke lærer nok, får sociale problemer, ofte dropper ud af ungdomsuddannelsen og ikke kommer i arbejde som voksen.
Fravær kan desuden være et tegn på, at barnet eller den unge ikke trives, eller ikke får hjælp til at møde op til undervisning.

For at sætte tydelige mål, har Børne,- Unge og Familieudvalget den 1. november 2016 godkendt nye retningslinjer for håndtering af skolefravær.
Retningslinjerne har to overordnede formål:
- At skærpe den tidlige, forebyggende indsats og handle hurtigt på dalende trivsel. 
- At øge antallet af uddannelsesparate elever.


Retningslinjerne skal bidrage til at øge børn og unges trivsel på både individ- og gruppeniveau - fordi en elevs høje skolefravær påvirker de øvrige elever i klassen, og fordi klassens interne dynamik påvirker den enkelte elevs trivsel. Der fastsat et mål om max. 5 % skolefravær, svarende til 10 hele fraværsdage på et skoleår og det er beskrevet, hvorledes forældre, ledere, lærere, pædagoger, Afdeling for Børn og Familie og Afdeling for Skoler samarbejder om og koordinerer indsatsen.

Retningslinjer for håndtering af skolefravær er udarbejdet i et samarbejde mellem repræsentanter for skoleledere, UU Sjælland Syd, Afdeling for Børn og Familie og Afdeling for Skoler.

Læs retningslinjerne for håndtering af skolefravær (se højreindhold på siden).