Robotterne kommer

Alle 3. klasser i Vordingborg Kommunes folkeskoler vil i det nye skoleår lære om robotteknologi.

350 elever fra 3. klasse vil i det nye skoleår i faget natur og teknologi arbejde med at designe, bygge og programmere egne robotter i Lego WeDo. Lego WeDo er udviklet af Lego Education til brug i begynderundervisningen i videnskab og teknologi, og er et byggesæt består af 280 komponenter,som udover de kendte legoklodser også indeholder forskellige elektroniske og mekaniske dele.

Teknologiprojektet er udviklet i et samarbejde mellem Center For Undervisningsmidler, Professionshøjskolen Absalon (tidligere UCSJ) og folkeskolerne.

Folkeskolernes natur-og teknologilærere gennemgår alle et teknologikursus i brugen af LegoWeDo før undervisningen sættes i gang og både CFU og Absalon yder faglig sparring og hjælp under hele undervisningsforløbet.

På hver skole afsluttes teknologiprojektet med et fælles arrangement med præmieoverrækkelse, hvor eleverne præsenterer og demonstrerer deres egne opfindelser, undersøgelser og robotmodeller.

På nationalt plan er undervisningsministeriet på vej med en ny forsøgsordning, som giver skolerne mulighed for at oprette et nyt valgfag for 7.,8. og 9.kasse i teknologiforståelse. Baggrunden for disse forskellige lokale og nationale teknologiindsatser er bla., at det vurderes at allerede i 2040 vil op imod halvdelen af alle nuværende job være overtaget af robotter.

Lego WeDo teknologiprojektet er det første skridt i en strategi i folkeskolerne i Vordingborg Kommune for udvikling af det 21. århundredes kompetencer med programmering, innovation, science, teknologi, engineering og matematik.

Børne- og kulturdirektør Jakob Thune udtaler, at: ” skolernes nye teknologiprojekt understøtter Vordingborg Kommunes Vision 2030 i arbejdet med sikre et højt og internationalt lærings- og uddannelsesniveau, der kan fastholde arbejdspladser og skabe flere innovative teknologi-og produktionsvirksomheder, som med veluddannede og konkurrencedygtige medarbejdere kan spille med de store”.