Rønnetræerne på Havnevej beskæres og fældes

Svamp og råd gør det nødvendigt at gøre noget ved rønnetræerne langs Havnevej i Vordingborg.

Træerne på Havnevej i Vordingborg er desværre i meget dårlig forfatning Flere af dem skal beskæres grundet skader, og andre skal fældes på grund af sygdom. Inden for de seneste år er der konstateret svamp og råd i rønnetræerne langs Havnevej.

Siden foråret 2016 har der været gang i en del undersøgelser for at vurdere rønnetræernes sundhedstilstand. Vordingborg Kommune har blandt andet undersøgt svampetyperne og rådskader, og set nærmere på hvilke andre typer skader der er på træerne.

Undersøgelserne har bekræftet, at der allerede i år skal gøre noget, så træerne ikke udgør en fare for trafikanter på strækningen. I løbet af oktober måned vil flere træer gennemgå en bevaringsfremmende beskæring, andre af træerne skal desværre fældes med det samme. Den gode nyhed er, at flertallet af træerne bevares nogle år endnu.

På lang sigt vil træerne på Havnevej med stor sandsynlighed nok forsvinde helt. Vækstforholdene er ikke længere helt egnede til nye træer netop på dæmningsstrækningen. Ydermere er situationen den, at historisk set var den gamle banedæmning mellem Borgterrænet og Nordhavnen (i dag Havnevej), oprindeligt anlagt helt uden træer. Det billede ønsker Vordingborg Kommune at genskabe nu, da de eksisterende træer er sygdomsramte. Ved at vejen friholdes for træer, vil kigget styrkes til og fra Borgterrænet, samt skabe en bedre visuel kontakt mellem byen og vandet.

Som kompensation for de syge rønnetræer, arbejdes der på at plante erstatningstræer på andre arealer i nærheden af Havnen og langs kyststrækningen.

Når Vordingborg Kommune går i gang med beskæringsarbejderne, kan Havnevej være lukket i kortere perioder af dages varighed. Vordingborg Kommune vil gøre hvad man kan, for at minimere omkørslerne for billisterne.