Så er årets rabatslåning i gang

Er græsset lidt højt – så er det kun et spørgsmål om tid, før vi kommer forbi.

Afdeling for Trafik, Park og Havne er startet på forårets rabatslåning. Der bliver slået et skår (op til 1,3 meter fra kørebanekant) i begge sider af vejen og oversigtsarealer m.m. Langs frøgræsmarker slås rabatterne i fuld bredde efter anmodning fra landmændene.

Vi starter med at slå rabatterne ved de tre købstæder, og så arbejder vi os ud derfra.

Vi beder lodsejere udbedre eventuelle skader, som man har påført rabatterne i vinterens løb og fjerne større sten og andre større genstande, der kan skade klippeudstyret, inden vi kommer forbi og slår græsset.

I efteråret begynder vi græsslåningen i rabatten langs kommunens veje i slutningen af august. Slåningen omfatter rabatarealet inden for 1,8 meter fra kørebanekant.

Rabatterne langs vejene slås hovedsageligt for trafiksikkerheden, men også for at sikre afvanding fra vejen og forhindre evt. nedbrydning af vejens konstruktion. Græsset slåes ikke ’for synets skyld’.

Vordingborg Kommune er bevidst om, at vejrabatterne kan have stor værdi for flora og fauna, hvorfor græsset ikke bliver slået unødigt.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til rabatslåningen, er du velkommen til at kontakte Afdeling for Trafik, Park og Havne på telefon 55 36 25 20 eller på mail tphdrift@vordingborg.dk.