Sæsonen er forbi

Nu skal boldbanerne have lov at hvile, så de kan bruges igen i sæson 2019.

Sæsonen for udendørs fodbold er nu slut, og boldbanerne skal have ro til at komme igennem vinteren.

Boldspillet er nu rykket indendørs, til grusbanerne eller op på kunstgræsbanen ved DGI Huset Vordingborg.

Sommeren er forbi nu, og den nærmest fløj afsted” synger den danske musiker C. V. Jørgensen i sangen ”Sæsonen er slut”.

Med gråvejr, etcifrede varmegrader, der nærmer sig frysepunktet og med mindre end en måned til jul, kan man godt føle som C.V. Jørgensens tekst, og komme til at længes tilbage til den tørreste sommer i mange år.

Sommerens tørke gav (også) problemer på kommunens boldbaner

Efter en våd sommer i 2017, var det en helt anden situation i 2018. Pga. tørken blev gødningen med de nødvendige næringsstoffer reduceret, da græsset ellers vil blive brændt af. Flere af de udsåede græsfrø, nåede aldrig at spire pga. varmen og manglende vand.

Trods forskellige udfordringer på træningsbanerne i Vordingborg og tørken, må sæsonen 2018 generelt betegnes som fin, hvilket understøttes af klubbernes tilbagemeldinger i den løbende dialog med Afdeling for Trafik, Park og Havne, som vedligeholder banerne.

En større renovering af træningsbanerne i Vordingborg blev afsluttet. Banerne i Nyråd, Ørslev, Præstø og Stege blev ”dybdeluftet” og løsnet, så der kom luft til græssets rødder.

Sæsonen afsluttes endeligt med det årlige fællesmøde mellem klubberne, Trafik, Park og Havne og Afdeling for Kultur og Fritid. På mødet drøftes den overståede sæson, såvel den kommende med hensyn til banernes tilstand, plejeniveauer og andre forhold, der har betydning for klubbernes brug af banerne.

Brug banerne med omtanke

Henover vinteren kan man så gå en tur på anlæggene, og betragte boldbanerne som grønne og hvide oaser, hvor man kan nyde roen og det hvide snedække, der får lov at ligge, når banerne ikke bruges.

Derudover opfordrer Trafik, Park og Havne til, at man lader banerne være hen over vinteren. Frosne og våde baner kan ikke holde til, at der spilles eller køres på dem. I værste tilfælde, ødelægger man græsset og rødderne, så banerne ikke kan bruges til foråret. Så undlad venligst at bruge banerne henover vinteren.

Trafik, Park og Havne ønsker alle brugere, unge såvel som gamle, en god jul og et godt nytår, og ser frem at sparke sæson 2019 i gang igen til foråret, når kommunens boldbaner igen er klar til brug.