Samarbejde om bredbåndspulje

Erhvervsudvalget vil samarbejde om ny bredbåndspulje

En ny bredbåndspulje vil senere i 2016 gøre det muligt at søge tilskud til etablering af bedre bredbånd i de områder, som har en meget dårlig dækning. Puljen giver mulighed for tilskud til sammenhængende områder af boliger, virksomheder og/eller sommerhuse i områder, hvor det ikke er rentabelt for kommercielle virksomheder at udrulle hurtigt bredbånd. Puljen vil kunne søges af lokale sammenslutninger og kommuner.

”Vi har fået oplyst, at Energistyrelsen forventer at åbne for ansøgninger først på sommeren. I den forbindelse offentliggør Energistyrelsen også de kriterier, der kommer til at ligge til grund for prioritering af ansøgningerne samt hvilke områder, der kan søge. Når først puljerne er blevet åbnet har vi travlt. Selv om vi ikke kender områderne eller kriterierne præcist endnu, så ved vi godt nogenlunde, hvilke områder, der er dårligt dækket, og vi har også set et høringsudkast til kriterierne. Vi ved også, at der vil blive et minimumkrav om egenbetaling af etableringsomkostninger på 3.000 kr. pr. ansøger. Derfor vil vi allerede nu tage kontakt til lokalrådene med henblik på at tage de første snakke om mulige områder, hvor der sandsynligvis kan opnås lokal opbakning.”

Sådan lyder det fra formand for Erhvervsudvalget Asger Diness Andersen, efter at kriterierne for tilskud har været i høring, og udvalget med den viden torsdag den 7. april drøftede den dårlige bredbåndsdækning, der er flere steder i kommunen.

”Vi ved, at blandt andet lokalrådene på Vestmøn og Østmøn har arbejdet med problemet med dårlig bredbåndsdækning, og har været meget aktive med at afdække behov og finde opbakning til tilslutninger i forbindelse med udrulningen af bredbånd på Møn. Nogle steder er det lykkedes, andre ikke. Vi håber at bredbåndspuljen kan være med til at skabe det nødvendige økonomiske grundlag for udrulning af bredbånd i de områder, hvor det ikke har været rentabelt for kommercielle virksomheder at investere i udrulning. Men uanset hvilke områder i kommunen, som eventuelt måtte blive udpeget som tilskudsberettigede, så er det helt centralt, at der både er god opbakning til et projekt, og at man er villig til selv at betale en del af omkostningerne af egen lomme. Ellers er sandsynligheden for at borgerne kan få del i tilskuddene minimal,” siger Asger Diness Andersen.

”Hvorvidt Vordingborg Kommune vil bidrage med kommunal medfinansiering er ikke afklaret endnu. Men Erhvervsudvalget vil gerne love, at Vordingborg Kommune vil være proaktive i samarbejdet med lokalrådene om at undersøge projektmuligheder, dialog med eventuelle leverandører, udarbejdelse af eventuelt udbudsmateriale og efterfølgende udarbejdelse af ansøgning. Erhvervsudvalget er positive overfor at bidrage til initiativet, men det er naturligvis en forudsætning, at der er lokal opbakning, og at borgerne også selv er indstillet på at bidrage,” siger erhvervsudvalgsformanden.

FAKTA

Bredbåndspuljen, som er på i alt 200 millioner kroner, hvoraf de 80 millioner kroner udmøntes i 2016, er en del af den politiske aftale om ”vækst og udvikling i hele Danmark”.

Det er Energistyrelsen, der udpeger hvilke områder, der er ansøgningsberettigede, som ifølge Energustyrelsen er områder, hvor dækningen i dag er under 5 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload.

Ifølge Energisyrelsen vil der formentlig blive opstillet fem kriterier som skal opfyldes. Jo bedre man opfylder de enkelte kriterier, jo flere point får man, og jo større er muligheden for at få tilskud.

To kriterier, som begge vægter med 25 procent, går på hvor stor en procentdel af eventuelle tilslutningsberettigede i området, som søger tilskud til henholdsvis en 10 eller 5 Mbit forbindelse.

Et kriterie, der handler om antallet af boliger, virksomheder, sommerhuse det pågældende område – dvs. hvor stort området er (vægtes med 20 procent og endelig et kriterie om totalprisen pr. tilslutning (10 procent vægtning).

Det sidste kriterie, som omhandler egenbetaling (ud over 3.000 kr. pr. ansøger som er obligatorisk), vægtes med 20 procent.

En kommunal medfinansiering vil kunne nedbringe den gennemsnitlige totalpris pr. tilslutning, og give flere point og dermed en større sandsynlighed for at blive tilskudsberettiget.