Sammen til Folkemødet

Vordingborg og seks andre kommuner sætter fokus på udvikling og udfordringer i landdistrikterne.

Vordingborg kommune er med til at sætte spot på landdistrikternes udvikling på denne uges Folkemøde på Bornholm. Det sker, når de sammen med Sønderborg, Lolland, Guldborgsund, Langeland, Odsherred og Nordfyns kommuner samt Landdistrikternes Fællesråd og Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer opstiller et fælles telt på folkemødet.

Teltet, som kommer til at hedde Landdistrikternes Fællesskab, skal i løbet af ugen danne rammen om oplysning og debat om blandt andet udflytning af statslige arbejdspladser, vækst og udvikling i hele Danmark og iværksætteri uden for de største byer.

I teltet, som kommer til at ligge tæt på hovedscenen, kan de besøgende blandt andet møde borgmestre, organisationsfolk og medlemmer af Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer.

Fra Vordingborg Kommune deltager borgmester Michael Seiding Larsen, flere medlemmer af kommunalbestyrelsen samt kommunaldirektøren på Folkemødet.

”Det er vigtigt, at vi får sat fokus på vilkårene i landdistrikterne og på de udfordringer, som landdistrikterne har. Det er fx svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, lige som lavt uddannelsesniveau og mangel på statslige arbejdspladser er daglige udfordringer i landdistrikterne,” siger borgmester Michael Seiding Larsen.

Blandt de aktiviteter han skal deltage i er et borgmestertopmøde, hvor spørgsmålene blandt andet vil være, om vi er på vej mod et Danmark i bedre balance, eller om der er for meget snak og for lidt handling.

Hos Landdistrikternes Fællesråd er formand Steffen Damsgaard positiv over samarbejdet i forbindelse med Folkemødet. ”Det glæder mig, at en række af vores medlemskommuner og Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer, sammen med Landdistrikternes Fællesråd, vil sætte landdistrikterne på dagsordenen i forbindelse med Folkemødet på Bornholm. Jeg er overbevist om, at det vil skabe øget opmærksomhed om vores fælles arbejde for at sikre vækst og udvikling i landdistrikterne,” siger han.

I 2016 trak Folkemødet flere gæster end nogensinde før til Allinge. I gennemsnit besøgte 25.000 mennesker Folkemødet om dagen.