Sansefestival i Autismecenter

Tirsdag den 21. juni blev der afholdt sansefestival i Autismecenter Storstrøm.

Foran aktivitetshuset Paletten på Oringe er der en flot aktivitetsplads, som for ganske nyligt er blevet færdig. Der er gynger, trampolin, balanceredskaber og meget mere, og til daglig danner pladsen rammen om mange timers underholdning for Autismecentrets brugere.

Men tirsdag den 21. juni var pladsen som ved et trylleslag forvandlet. Hele området var fyldt med boder, der hver især bugnede med spændende aktiviteter, og der var pyntet flot op med farverige balloner, flag og vimpler. Det var blevet tid til Autismecentrets sansefestival.

Grundig planlægning

Sansefestivalen er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor Autismecentrets brugere mødes og får nogle gode timer sammen. Festivalen er et led i forsøget på at skabe aktiviteter, som er spændende og overskuelige på én gang, og konceptet bliver udviklet fra år til år.

I tiden op til sansefestivalen er brugerne blevet grundigt forberedt på, hvad dagen kommer til at indeholde. Denne forberedelse er en forudsætning for, at de kan få en god oplevelse, og det stiller særligt store krav til det pædagogiske arbejde, at der hele tiden skal arbejdes med at reducere uforudsigelige elementer til et absolut minimum.

På selve dagen havde personalet lavet visuelle støtteprogrammer med billeder af alle de forskellige aktiviteter, som det var muligt at prøve kræfter med. Det gjorde det på en helt enkelt måde tydeligt for brugerne, hvad de kunne forvente, og efterhånden som de prøvede aktiviteterne, kunne de blive krydset af, hvilket satte en logisk ramme om arrangementet.

Arrangementet varede fra klokken 10 til 14, og ud over de mange sanseaktiviteter var der både kaffe, kage og lækker mad på programmet. De mange smil viste tydeligt, at forberedelsesindsatsen havde lykkedes.

Vi ser frem til næste år.