Sansehus i Kostræde By er i høring

Forslag til sansehus i høring frem til den 4. juli.

Forslag til ny lokalplan for et sansehus i Kostræde By er godkendt.

Lokalplanforslaget skal muliggøre opførelse af ”Et sansernes univers” i tilknytning til en eksisterende institution ”Clemensgården”, der arbejder med udvikling af børn og unges adfærdskompetence.

Nybyggeriet og de nye udearealer vil udover at tilføre den eksisterende institution ”Clemensgården” faciliteter som vil forbedre undervisningen og arbejdet med børnene og de unge, også tilføre området et internationalt videnscenter for udveksling af erfaring og formidling af arbejdet med denne særlige gruppe børn og unge.

Det skitserede projektforslag til nybyggeriet, tegnet af Karlsson arkitekter, Kbh., placeres som en del af det eksisterende bebyggelsesbånd af gårdanlæg, som kendetegner Kostræde Byvej.

Forslag til Lokalplan L 01.04.01 for et sansehus i Kostræde By er i offentlig høring fra den 9. maj 2018 til den 4. juli 2018.

Se forslaget