Seniorrådsvalg uden afstemning

Med seks opstillede kandidater til Seniorrådet, og plads til ni, kunne valget afgøres uden afstemning.

Seniorrådsvalget i Vordingborg Kommune er nu afgjort, og med et mindre antal opstillede kandidater, end der er plads til i Seniorrådet, er alle de opstillede kandidater nu blevet godkendt, som medlem af Seniorrådet for perioden 2018 – 2021.

Seniorrådet, som i nogle kommuner kaldes ældreråd, er et råd der vælges for fire år til at varetage interesser for + 60-årige.

Der var seks kandidater tilmeldt valget til Seniorrådet, som ifølge rådets vedtægter har plads til ni medlemmer, og som lovgivningsmæssigt mindst skal bestå af fem medlemmer.

På baggrund af det lille antal opstillede kandidater har kommunalbestyrelsen i samråd med Seniorrådet besluttet:

  • At der ikke fortages en egentlig afstemning af Seniorrådsvalget 2017, men at de seks opstillede kandidater vælges.
  • At et eventuelt suppleringsvalg afklares af Seniorrådet

Dermed fulgte Kommunalbestyrelsen et flertal i Seniorrådet, som ønskede at afgøre seniorrådsvalget uden afstemning.

Medlemmerne af Vordingborg Kommunes Seniorråd for perioden 2018 – 2021 er:

  • Karin Broholm Arler, 4780 Stege
  • Preben Jensen, 4760 Vordingborg
  • Judie Melani Leithoff, 4760 Vordingborg
  • Peder Lundgaard,Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg
  • Flemming Erhard Tejmers, 4771 Kalvehave
  • Jan Tommy Torndal, Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg

Kandidaterne til seniorrådsvalget blev godkendt i oktober måned.

Seniorrådets konstitueringsmøde er planlagt til den 15. december 2017.