Servicebygning på Klintholm havn

Nu igangsættes planproces for servicebygning til Kriegers Flak.

Teknik- og Miljøudvalget har i mødet den 5. september 2018 besluttet at igangsætte en planproces, der skal muliggøre etablering af en servicebygning på Klintholm Havn.

Et energiselskab har vist interesse for at etablere en servicebygning på den del af havnepladsen hvor Fiskernes Fællessalg er beliggende. Energiselskabet ønsker at opføre en bebyggelse med en grundplan på ca. 900 m2 i to etager. Servicebygningen skal anvendes til den efterfølgende servicering af vindmøllerne på Kriegers Flak.

For at imødekomme energiselskabets planer skal der udarbejdes en ny lokalplan, der åbner op for denne erhvervsmulighed.

I den eksisterende Lokalplan H 14.02.01 ”For erhvervsaktiviteter i Klintholm Havn” er der i området udlagt et byggefelt på ca. 450 m2, som man skal holde sig inden for. Der kan jf. planlovens § 19 ikke dispenseres fra byggefeltet og en udvidelse af dette forudsætter således udarbejdelse af ny lokalplan.

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget vil der i samarbejde med de involverede parter og kommunen, blive taget stilling til placeringen af de aktiviteter der i dag finder sted i Fiskernes Fællessalg.

Der vil i processen desuden blive afholdt et borgermøde, hvor borgene vil blive orienteret omplacering og størrelse af den eventuelle nye bebyggelse, og hvor kommunen også vil informere om, hvor man har tænkt sig, at de aktiviteter der i dag finder sted i Fiskernes Fællessalg skal/kan placeres fremover. 

Se plantegning Klintholm Havn