Sidste chance for brevstemme er lørdag 1. juni

Udvidet åbningstider i de tre købstæders Borgerservice.

Vordingborg kommune beklager, at der er er borgere der angiveligt er gået forgæves for at brevstemme fredag den 31. maj. Det har været annonceret på hjemmeside og i alle tilgængelige medier, at kommunen er lukket d. 31 maj, dagen efter kr. himmelfartsdag. 

Vi beklager at der alligevel er borgere der har gået forgæves. Vi kan oplyse, at der i morgen lørdag er udvidet åbningstid i alle borgerservicebetjeninger, og at det i morgen er sidste mulighed for at brevstemme.

Onsdag den 5. juni 2019 er der valg til Folketinget. Hvis du vil stemme før den 5. juni 2019, kan du brevstemme i perioden fra onsdag den 15. maj- lørdag den 1. juni hos Borgerservice i alle landets kommuner.

Du behøver ikke at brevstemme i din egen kommune - brevstemmen vil blive sendt til din bopælskommune inden afstemningsdagen. Husk at brevstemme i god tid, hvis din stemme skal sendes videre til anden kommune.

Husk gyldig legitimation. Ellers kan du ikke brevstemme.

I Vordingborg Kommune kan du afgive din brevstemme følgende steder:

  • Bibliotek-Borgerservice Møn: Møllebrøndstræde 12, 4780 Stege
  • Bibliotek-Borgerservice Præstø: Lindevej 45, 4720 Præstø
  • Borgerservice Vordingborg: Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

Åbningstider Møn og Præstø:

onsdag 12-16

lukket kr. himmelfartsdag den 30. maj

Lukket fredag den 31. maj

Lørdag den 1. juni kl. 10-12

Åbningstider Vordingborg:

lukket kr. himmelfartsdag den 30. maj

lukket fredag den 31. maj

Lørdag den 1. juni kl. 9-16.