Skatter og afgifter m.m. af fast ejendom 2018

Ejendomsskattebilletten er på vej.

Ejendomsskattebilletten er på vej. Har du ikke modtaget den senest mandag den 22. januar, bedes du rette henvendelse til ejendomskontoret.

• Er du tilmeldt Digital Post fra det offentlige, modtager du ikke ejendomsskattebilletten i en papirudgave.

Ejendomsskattebilletterne bliver sendt til alle ejendommens ejere. Hovedejeren modtager en ”original” ejendomsskattebillet med indbetalingsoplysninger og øvrige ejere modtager en KOPI til orientering.

Ejendomsskatten opkræves i 2 rater

• For ejendomme, der er tilmeldt betalingsservice, vil betalingen fremgå af betalingsoversigten for februar og august.

• Hvis du ikke er tilmeldt betalingsservice, fremsendes indbetalingskort særskilt fra opkrævningskontoret.

Grundskyldspromillen er på 32,32.

• 1. rate gælder 1. januar – 30. juni og skal være betalt senest 2. februar

• 2. rate gælder 1. juli – 31. december og skal være betalt senest 2. august

Har du spørgsmål til ejendomsskatten, ring til ejendomskontoret på telefon 55 36 24 40 eller send en mail til ejendomsskat@vordingborg.dk

Har du spørgsmål til indbetalingskort eller betaling, ring til opkrævningskontoret på telefon 55 36 41 82 eller send en mail til borgerservice@vordingborg.dk

Gebyrer for dagrenovation

Kommunen opkræver et gebyr for afhentning og behandling af din dagrenovation (det er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige affald fra).

Gebyret afhænger af dit valg af beholderstørrelse og tømningsfrekvens. Derudover opkræves gebyrer pr. beboelse, der dækker udgifterne til de øvrige renovationsordninger: storskrald, farligt affald, genbrugsplads, papir/glas samt et grundbidrag.

Det er ikke muligt at blive fritaget for disse gebyrer.

Gebyr for affald opkræves årligt over din ejendomsskattebillet.

Har du spørgsmål om affald og genbrug findes svarene måske på vores hjemmeside www.vordingborg.dk/affald eller du kan ringe på 55 36 24 39