Skolebusser i det nye skoleår

Skolebusserne kan fra mandag den 8. august kun benyttes af elever med skolebuskort.

Kommunens 16 skolebusser vil fra mandag den 8. august kun kunne bruges af de elever, som kan fremvise et skolebuskort til chaufføren. Elever uden et skolebuskort vil blive afvist. Vi beder forældrene til disse elever om at være behjælpelig overfor børnene om at finde andre transportløsninger. Kørselskontoret har udleveret ca. 600 buskort til eleverne.

Alle befordringsberettigede elever, som ønsker befordring, har modtaget et gratis buskort. Men der er stadig en del elever, som har ønsket at betale for et buskort, som ikke har fået det, fordi vi ikke vil udstede kort til busruter, som ville betyde, at bussen blev overfyldt. Kørselskontoret har fortalt disse forældre, at kortsalget igen åbnes, når der er overblik over bussernes benyttelse.

Mange forældre har i løbet af sommerferien beklaget de nye regler med betaling af buskort og den manglende mulighed for at købe at buskort, selv om man gerne ville betale. Kørselskontoret fremlægger et forslag til Teknik- og Miljøudvalget på deres møde den 10. august om at justere på reglerne.

Det foreslås, at:

• Befordringen igen gøres gratis for alle.

• Skolebuskort som adgangs-legimitation droppes.

• Kun de befordringsberettigede elever skal have udlevet gratis skolebuskort, som kun skal benyttes i tilfælde af, at chaufføren bliver nødt til at sortere eleverne ved påstigning i en næsten fyldt bus. Befordringsberettigede elever med kort vil i disse tilfælde få fortrinsret.

Såfremt forslaget vedtages af Teknik og Miljøudvalget, vil de nye principper kunne indføres fra mandag den 22. august. Praktisk vil dette betyde, at alle hidtil udstedte hvide kort annulleres og erstattes med gule kort til de befordringsberettigede. De nye kort vil så blive udleveret i ugen inden den 22. august.

Skolebuskørslen vil foregå med 12 nyrenoverede busser fra Fladså Turist og 4 nye mini-busser fra Det Nye Trafikselskab.