Skoleindskrivning

Tiden er nu inde til indskrivning af børn med skolestart i august 2018. Der er deadline den 11. december og du logger ind via borger.dk.

Alle børn, der er født i 2012 samt børn født i 2011, som har fået udsættelse med skolestart, vil senest i uge 44 modtage brev fra distriktsskolen med oplysninger om skoleindskrivning. Samtidig med indmeldelsen i børnehaveklasse har du mulighed for at tilmelde dit barn til skoleklub.

Skoleindskrivningen foregår i perioden fra den 10. november til og med den 11. december.

Af hensyn til fordeling af antal børn i klasserne, kan kommunalbestyrelsen efter indskrivningen foretage mindre ændringer i skoledistrikterne.
Der vil så vidt muligt blive taget hensyn til, at søskende kan gå på samme skole.

Læs mere om skolestart – herunder tidlig skolestart og skoleudsættelse her.

Læs mere om skolebuskørsel her.

Du kan skrive dit barn op til skolestart her.