Smil og småfolk

Sundhedsplejen har med succes lavet en særlig mødregruppe for unge mødre under 25 år.

To gange om året opstarter der et nyt hold i mødregruppen ”Smil og småfolk” i henholdsvis Præstø og Vordingborg.

Mødregruppen er for unge mødre under 25 år, der gennem gruppen får mulighed for løbende at mødes med både sundhedsplejersker og andre unge mødre.

Udover sundhedsplejersken er der nogle gange også besøg af en børnefysioterapeut, psykolog, vuggestuepædagog og andre.

Mødregruppen kommer omkring mange emner. Det spænder lige fra spædbarnets søvn, samspil/kommunikation med barnet, mødrenes eget selvværd til selvtillid i forældrerollen og familieværdier.

Der gøres meget ud af at tale om de ting, der optager de unge i rollen som forælder og ny familie. Der er også fokus på udelivet og naturen, og gruppen tager indimellem på naturture med en naturvejleder.

Formålet med tilbuddet er overordnet at skabe endnu bedre rammer for sundhed og trivsel hos både spæd- og småbørnene og mødrene. Gruppen skal også styrke mødrenes forældreskab og ikke mindst skabe et stærkt netværk for unge mødre, hvor der kan udveksles erfaringer.

De foreløbige erfaringer viser, at mødrene er særdeles glade for tilbuddet og vægter samværet med de andre unge mødre højt. Samtidigt skabes der gennem gruppen ofte nye venskaber, hvor man også mødes uden for gruppen.

Det er sundhedsplejerskernes oplevelse, at disse veltilrettelagte gruppeforløb rammer præcist ind i de udfordringer og behov målgruppen har, og at de fleste mødre efter endt forløb står stærkere personligt og bedre rustet som nye forældre.

Man kan høre mere om ”Smil og Småfolk” ved at kontakte en sundhedsplejerske eller gå ind på www.vordingborg.dk/sundhedsplejen