SMS-lås på de offentlige toiletter

Gentagne hærværk på kommunens offentlige toiletter er til stor gene for gæsterne, og giver ekstra udgifter til istandsættelse

Vordingborg Kommune oplever desværre, at der jævnligt bliver begået hærværk mod kommunens toiletter. Det er et ærgerligt syn for de besøgende og byens borgere.

”Udover ekstra udgifter til istandsættelse, skaber ødelagte toiletter også utilfredshed og ikke mindst utryghed hos brugerne. For at minimere hærværk, bliver der nu opsat SMS-lås på toiletterne ved Stege Havn, Lilletorv i Vordingborg, Præstø Strand og ved rastepladserne. Vi har vurderet, at de gener, der måtte være ved en SMS-lås, opvejer de gener, der er ved, at toiletterne ikke kan bruges på grund af hærværk", siger formanden for Teknik og Miljøudvalget Thomas Christfort.

Erfaringer fra andre byer med lignende løsninger, viser at SMS-låse minimerer hærværk og uhumske forhold, samtidig med at det opfordrer brugerne til, at efterlade toiletterne i pæn stand.

”Det er ikke et mål, at kommunen skal have nogen indtægter i forbindelse med brugen af vores offentlige toiletter, derfor koster det heller ikke noget at benytte toiletterne ud over almindelig SMS- takst.” siger Thomas Christfort og fortsætter ”Vi overvejede løsningen med kontantbetaling, men erfaringer fra DSB og Aarhus Kommune viser, at SMS-løsningen har størst effekt i forhold til minimering af hærværk. Endvidere har langt de fleste i dag en mobiltelefon”.

Den nye løsning kan også registrere antallet af besøgende. Oplysningerne kan bl.a. bruges til ’behovsstyret’ rengøring, så toiletterne bliver gjort rent, når der er behov for det.

”Vi håber at løsningen kan være med til, at de mange, der hvert år besøger Vordingborg Kommune, samt kommunens egne borgere vil opleve, at målsætningen for de offentlige toiletter, om at de skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte nu kan indfries”, afslutter Thomas Christfort.

Hvordan fungerer det?

Man sender en SMS til et oplyst nummer, hvorefter døren til toilettet automatisk åbnes. Døren låses indefra, og efter endt toiletbesøg bliver døren automatisk låst igen.

Ud over den almindelige SMS-takst, så koster det ikke noget at benytte toiletfaciliteterne.

Ved toiletterne er der en udførlig vejledning med alle relevante oplysninger.

Som sikkerhed kobles alle de elektroniske dørlåse automatisk fra, hvis strømmen forsvinder eller der slukkes for SMS-dørlåsen. Så bekymrede brugere vil ikke opleve situationer, hvor SMS-låsen forhindrer brugeren i at kunne forlade toilettet.

De besøgendes telefonnumre gemmes ikke, da det ville være i strid med gældende lovgivning.

På Lilletorv i Vordingborg er sms-løsningen i gang. Der vil henover sommeren blive skiftet ud på de øvrige toiletter.

Har du spørgsmål, så er du velkommen til, at kontakte afdelingen for Trafik, Park og Havne.