SMS løsning skal nedbringe fravær

Fire måneders pilotprojekt skal nedbringe fravær i udskolingen.

I Vordingborg Kommune tager vi børns og unges skolegang alvorligt.
Det gør vi, fordi forskningen viser, at skolegang og uddannelse er en central faktor i forhold til at sikre, at barnet og den unge klarer sig godt i voksenlivet, både socialt og arbejdsmæssigt.

Det er endvidere påvist, at stort skolefravær kan medføre at børn og unge ikke lærer nok, får sociale problemer, ofte dropper ud af ungdomsuddannelsen og ikke kommer i arbejde som voksen.  De seneste tre skoleår har udviklingen vist, at det ulovlige fravær blandt eleverne i Vordingborg Kommunes skoler ligger på omkring 3 %, mens det på landsplan er omkring 1 %, samtidig er det fravær, der registreres som lovligt fravær og som sygefravær stigende, men dog stadig under landsgennemsnit.  

I en forsøgsperiode på 4 måneder gennemføres et pilotprojekt, hvor 10. klasse og udskolingen på alle skoler registrerer elevfravær gennem en særlig sms-løsning, som er koblet op på skolernes eksisterende registrering af fravær.

Formålet er at sætte fokus på nedbringelse af skolefraværet generelt og dermed øge elevernes muligheder for læring og trivsel og dermed skabe et godt afsæt til livet efter folkeskolen.