SMS-ordning om ulovligt fravær fortsætter

Forældre vil fortsat få SMS-besked, hvis deres barn har ulovligt fravær i skolen.

Udvalget for Børn, Unge og Familie besluttede på møde den 14. august, at den SMS-ordning, der sidste skoleår blev gennemført på forsøgsbasis for 7.-9. klasser på kommunens folkeskoler og 10. klasse, skal fortsætte.

I sidste skoleår fik forældre en SMS, hvis deres barn ikke kom skole, og barnet ikke var meldt lovligt fraværende. Forsøgsordningen blev etableret efter en periode, hvor fraværet var stigende.

Efter et år i drift er ordningen evalueret. På flere skoler har man valgt, at etablere ordningen på flere klassetrin og skolelederne på kommunens skoler er generelt enige om, at ordningen bør fortsætte.

I evalueringen har alle skoler tilkendegivet, at sms-ordningen har haft en positiv effekt på fraværet samlet set, og nogle skoler har kunnet registrere et fald i det ulovlige fravær.

Det samlede fravær for alle kommunens skoler er for skoleåret 2018/19 opgjort til 7,1 % hvoraf det ulovlige fravær udgør 1,9 %. Til sammenligning var det samlede fravær for skoleåret 2017/18 på 7,3 % hvoraf det ulovlige fravær udgjorde 2,6 %.