SOCIALT FRIKORT

Tjen op til 20.000 kr. årligt uden, at det trækkes i din offentlige ydelse.

Folketinget har vedtaget en lov om forsøg med socialt frikort i 2019 og 2020 for personer med særlige sociale problemer.

På et socialt frikort kan du i hver af årene tjene 20.000 kr. skattefrit i almindeligt arbejde, uden det bliver trukket i offentlige ydelser (eksempelvis kontanthjælp).

For at være i målgruppen for et socialt frikort kræver det:

• At du har særlige sociale problemer (eks. psykiske lidelser, misbrug eller hjemløshed) som gør, at du er i målgruppen for at modtage støtte efter afsnit V i lov om social service (eks. socialpædagogisk støtte). Du behøver ikke allerede at modtage støtte eller begynde på det.

• At du har opholdt dig i Riget (Danmark, Grønland og Færøerne) i sammenlagt 9 ud af de seneste 10 år.

• At du ikke har været i almindelig uddannelse eller haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Du kan søge om et socialt frikort gennem Borgerservice i Vordingborg, Præstø og Stege.

Du kan læse mere og hente et ansøgningsskema på www.vordingborg.dk/socialtfrikort.