Søg midler til integration

Frem til den 11. december kan der søges om støtte til integrationsfremmende aktiviteter.

Integrationsrådet har i 2016 afsat 20.000 kr. til en separat pulje, hvor foreninger, organisationer, privatpersoner m.fl. kan søge om midler til aktiviteter, der kan styrke integration og et aktivt medborgerskab i lokalområderne.

Integrationsrådet har bl.a. bevilliget midler til en multikulturel sommerfest, opstart af integrations-café og lektiehjælp.

Rådet lægger vægt på, at puljemidlerne anvendes til fællesskabsorienteret aktiviteter. Derfor støtter rådet ikke aktiviteter, der kun tilgodeser enkeltpersoner.

Læs mere om puljen og hvordan du ansøger

Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte Integrationsrådets koordinator Cecilie Berg Mikkelse på mail: cemi@vordingborg.dk eller ringe på 55 36 23 45