Søg tilskud fra Velux Fonden

Hør om hvordan du som aktiv ældre kan søge Velux Fonden til frivilligt arbejde.

Velux Fonden kommer til Vordingborg og fortæller, hvordan de støtter aktive ældre i deres frivillige arbejde.

Kom og hør til hvad og hvordan du kan søge Velux Fonden

onsdag den 25. januar 2017 kl. 13:00-14:30 på Rådhuset i Vordingborg
Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg

Tilmelding senest den 20. januar 2017. Tilmeld dig på mefo@vordingborg.dk

Et af Velux Fondens vigtigste formål er “at tilskynde og opmuntre ældre mennesker til at gøre en aktiv indsats”.

HVEM KAN SØGE FONDEN?

• Aktive ældre over 60 år, der ikke længere er erhvervsaktive.

• Enkeltpersoner eller grupper af ældre, der udfører samfundsnyttige aktiviteter.

HVAD KAN DER SØGES OM?

• Aktiviteter, der kan opmuntre ældre til at gøre en særlig aktiv og samfundsnyttig indsats, dvs. den   ekstra indsats, nogle ældre yder som frivillig instruktør, bestyrelsesmedlem el.lign., der muliggør andres aktivitet og samvær

• Projekter, hvor ’ældre hjælper ældre’, dvs. hvor ressourcestærke ældre indbyder andre ældre til forskellige fælles aktiviteter  

• Projekter, hvor ’ældre hjælper andre’, støttes også.

VI STØTTER MEGET, MEN IKKE ALT

Det er ikke muligt at søge til:

• Løn og honorar til den/de aktive ældre

• Drift – årlige løbende udgifter, forplejning

• Videreførelse af tidligere erhvervsmæssig karriere

• Allerede afholdte udgifter og udgifter, foreningen med rimelighed selv kan afholde.