Søsætning af Landet mellem fjordene

Lundby- og Bårseområdet arbejder videre med aktiv borgerinddragelse og samarbejde om forskellige faciliteter.

I den nordlige del af Vordingborg Kommune er Landsbyklynge-projektet ”Landet mellem fjordene” nu klar til at fejre, at projektets første fase er fulgt til dørs, og at man nu er klar til det videre arbejde. Det sker med en reception i byrådssalen i Vordingborg onsdag den 18. januar kl. 14.00 – 15.30.

Projektet dækker lokalområderne for Bårse og Lundby, og er et samarbejde mellem frivillige kræfter, Vordingborg Kommune, DGI og Realdania, og det har til formål at undersøge, hvordan kvaliteten kan bevares i landsbyer i yderområderne.

Fundamentet for projektet er aktiv borgerinddragelse. Både privatpersoner, foreninger, institutioner og erhvervsdrivende har mulighed for at bidrage med ønsker, ideer og arbejdskraft. Det handler om at se med friske øjne på nye muligheder og udviklingspotentialer. Målet er sammen på kryds og tværs at gennemføre forskellige udviklingsprojekter og nødvendige omstillinger til glæde for alle i området og til inspiration for nye tilflyttere.

Grundtanken er, at landsbyer står stærkere, når de står sammen. Det er derfor også en bærende ide, at landsbyer, der ligger i nærheden af hinanden, skal samarbejde om – og også prioritere mellem – forskellige faciliteter og tilbud for at styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig med at den kommunale service og drift optimeres.

Vordingborg Kommune har takket ja til at deltage i projektet, fordi kommunen på mange fronter arbejder for at fremme udviklingsarbejde i de små samfund.

I projektets første fase har kommunen deltaget med en repræsentant fra planafdelingen. Første fase gik ud på, at skabe en platform til kommunikation, herunder hjemmeside og facebookgruppe, kortlægning af mødesteder, afholdelse af borgermøde og interviews med foreninger, for at høre borgernes ønsker til forbedring og udvikling af området.

Der er allerede nedsat nogle arbejdsgrupper, der blandt andet har fokus på bosætning, Kend din nabo, dagligvarebutik i Lundby, området ved Bårsesøerne, m.m. Der er netop lagt sidste hånd på første fases afslutning med en udviklingsplan, der er afstemt med Lundby og Bårse lokalråd.

”Landet mellem fjordene” er nu klar til at stævne ud mod fremtiden i samarbejde med de to lokalråd for at fortsætte den gode udvikling, der er startet,” siger Line Abildgård, der har fungeret som formand i projektets første fase.

Fremadrettet vil arbejdsgrupperne nu for alvor trække i arbejdstøjet, og der vil blive sat fokus på at invitere andre frivillige i området til at engagere sig i nye eller eksisterende arbejdsgrupper. Der er et borgermøde under opsejling, hvor kendskabet til udviklingsplanen vil blive bredt ud. Fælles for de mange forskellige tiltag er at skabe en god synergi, give identitet til området og gribe mulighederne til gavn for alle.

Receptionen, som skal fejre, at første fase er fulgt til dørs, og at der nu sættes gang i nye tiltag, foregår i Byrådssalen i Vordingborg onsdag den 18. januar kl. 14.00-15.30. Her vil der blandt andet kunne høres om projektets op- og nedture, og hvor det er på vej hen nu.

Læs mere på hjemmesiden: www.landetmellemfjordene.dk